Engineering Business Partner AS
Juridisk navn:  Engineering Business Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90754346
Bekkelagsterrassen 4 Bekkelagsterrassen 4 Fax:
1177 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989757733
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/21/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: t. engineering partners as
Revisor: Statsautorisert Revisor Bent G Johansen
Regnskapsfører: En To Tre Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.14%
Resultat  
  
-119.12%
Egenkapital  
  
-18.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.964.000 23.396.000 6.535.000 4.771.000 11.036.000
Resultat: -358.000 1.872.000 1.334.000 60.000 257.000
Egenkapital: 2.266.000 2.781.000 1.322.000 295.000 251.000
Regnskap for  Engineering Business Partner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.964.000 23.396.000 6.535.000 4.771.000 11.036.000
Driftskostnader -11.061.000 -21.480.000 -5.139.000 -4.636.000 -10.706.000
Driftsresultat -97.000 1.917.000 1.395.000 135.000 331.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 1.000 15.000
Finanskostnader -263.000 -49.000 -62.000 -77.000 -88.000
Finans -262.000 -45.000 -62.000 -76.000 -73.000
Resultat før skatt -358.000 1.872.000 1.334.000 60.000 257.000
Skattekostnad 78.000 -412.000 -308.000 -16.000 -66.000
Årsresultat -280.000 1.460.000 1.026.000 44.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.414.000 6.551.000 617.000 594.000 741.000
Sum omløpsmidler 2.147.000 5.386.000 2.935.000 1.477.000 1.964.000
Sum eiendeler 8.561.000 11.937.000 3.552.000 2.071.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 2.166.000 2.681.000 1.222.000 195.000 151.000
Sum egenkapital 2.266.000 2.781.000 1.322.000 295.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 4.985.000 5.230.000 666.000 839.000 999.000
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 3.925.000 1.564.000 936.000 1.456.000
Sum gjeld og egenkapital 8.560.000 11.936.000 3.552.000 2.070.000 2.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.404.000 23.249.000 6.365.000 4.627.000 10.882.000
Andre inntekter 560.000 147.000 170.000 144.000 154.000
Driftsinntekter 10.964.000 23.396.000 6.535.000 4.771.000 11.036.000
Varekostnad -1.641.000 -2.977.000 -1.056.000 -989.000 -2.449.000
Lønninger -8.389.000 -17.771.000 -3.493.000 -3.125.000 -7.691.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -72.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.011.000 -712.000 -570.000 -450.000 -350.000
Driftskostnader -11.061.000 -21.480.000 -5.139.000 -4.636.000 -10.706.000
Driftsresultat -97.000 1.917.000 1.395.000 135.000 331.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 1.000 15.000
Finanskostnader -263.000 -49.000 -62.000 -77.000 -88.000
Finans -262.000 -45.000 -62.000 -76.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -280.000 1.460.000 1.026.000 44.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 19.000 22.000 29.000 27.000
Fast eiendom 5.987.000 5.987.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 60.000 80.000 100.000 72.000
Sum varige driftsmidler 6.027.000 6.047.000 80.000 100.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 370.000 485.000 515.000 465.000 643.000
Sum anleggsmidler 6.414.000 6.551.000 617.000 594.000 741.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.150.000 1.827.000 1.999.000 583.000 689.000
Andre fordringer 80.000 0 34.000 23.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 917.000 3.559.000 902.000 871.000 1.255.000
Sum omløpsmidler 2.147.000 5.386.000 2.935.000 1.477.000 1.964.000
Sum eiendeler 8.561.000 11.937.000 3.552.000 2.071.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 2.166.000 2.681.000 1.222.000 195.000 151.000
Sum egenkapital 2.266.000 2.781.000 1.322.000 295.000 251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.985.000 5.230.000 666.000 839.000 999.000
Leverandørgjeld 70.000 245.000 55.000 124.000 222.000
Betalbar skatt 408.000 301.000 18.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 612.000 1.974.000 972.000 543.000 604.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 627.000 1.298.000 236.000 251.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 3.925.000 1.564.000 936.000 1.456.000
Sum gjeld og egenkapital 8.560.000 11.936.000 3.552.000 2.070.000 2.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 838.000 1.461.000 1.371.000 541.000 508.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.9 1.6 1.3
Soliditet 26.5 23.3 37.2 14.3 9.3
Resultatgrad -0.9 8.2 21.3 2.8 3
Rentedekningsgrad -0.4 39.1 22.5 1.8 3.8
Gjeldsgrad 2.8 3.3 1.7 6 9.8
Total kapitalrentabilitet -1.1 16.1 39.3 6.6 12.8
Signatur
07.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex