Engen Entreprenør As
Juridisk navn:  Engen Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kveldrovegen 9B Kveldrovegen 9B Fax:
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 913403525
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/29/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fortuna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.69%
Resultat  
  
-177.39%
Egenkapital  
  
-9.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 195.000 537.000 661.000 1.625.000 3.572.000
Resultat: -89.000 115.000 184.000 526.000 954.000
Egenkapital: 1.629.000 1.798.000 2.308.000 2.267.000 1.968.000
Regnskap for  Engen Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 195.000 537.000 661.000 1.625.000 3.572.000
Driftskostnader -290.000 -434.000 -486.000 -1.105.000 -2.624.000
Driftsresultat -94.000 103.000 176.000 520.000 948.000
Finansinntekter 5.000 13.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 13.000 8.000 7.000 7.000
Resultat før skatt -89.000 115.000 184.000 526.000 954.000
Skattekostnad 20.000 -25.000 -43.000 -127.000 -239.000
Årsresultat -69.000 90.000 141.000 399.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 17.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.675.000 1.855.000 2.504.000 2.646.000 2.721.000
Sum eiendeler 1.675.000 1.855.000 2.517.000 2.663.000 2.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.598.000 1.767.000 2.277.000 2.236.000 1.937.000
Sum egenkapital 1.629.000 1.798.000 2.308.000 2.267.000 1.968.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 57.000 209.000 395.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 1.855.000 2.517.000 2.662.000 2.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 195.000 537.000 661.000 1.625.000 3.572.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 195.000 537.000 661.000 1.625.000 3.572.000
Varekostnad -48.000 -243.000 -251.000 -545.000 -1.917.000
Lønninger -202.000 -207.000 -171.000 -476.000 -568.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 16.000 -64.000 -84.000 -139.000
Driftskostnader -290.000 -434.000 -486.000 -1.105.000 -2.624.000
Driftsresultat -94.000 103.000 176.000 520.000 948.000
Finansinntekter 5.000 13.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 13.000 8.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -69.000 90.000 141.000 399.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 13.000 17.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 17.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 23.000 41.000 255.000 1.133.000
Andre fordringer 20.000 0 0 4.000 3.000
Sum investeringer 500.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.126.000 1.832.000 2.463.000 2.387.000 1.585.000
Sum omløpsmidler 1.675.000 1.855.000 2.504.000 2.646.000 2.721.000
Sum eiendeler 1.675.000 1.855.000 2.517.000 2.663.000 2.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.598.000 1.767.000 2.277.000 2.236.000 1.937.000
Sum egenkapital 1.629.000 1.798.000 2.308.000 2.267.000 1.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000 24.000 16.000 98.000
Betalbar skatt 0 12.000 39.000 131.000 237.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 21.000 30.000 107.000 231.000
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000 18.000 15.000 42.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 57.000 209.000 395.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 1.855.000 2.517.000 2.662.000 2.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.629.000 1.798.000 2.295.000 2.251.000 1.955.000
Likviditetsgrad 1 36.4 32.5 1 6.7 3.6
Likviditetsgrad 2 36.4 32.5 1 6.7 3.6
Soliditet 97.3 96.9 91.7 85.2 7
Resultatgrad -48.2 19.2 26.6 3 26.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.3 6.3 7.3 19.8 34.9
Signatur
24.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex