Engen Byggservice AS
Juridisk navn:  Engen Byggservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32830997
Bamse Brakars Vei 28D Bamse Brakars Vei 28D Fax: 32839870
3042 Drammen 3042 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919987774
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/14/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.01%
Resultat  
  
-19.05%
Egenkapital  
  
15.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000 7.333.000
Resultat: 323.000 399.000 567.000 323.000 260.000
Egenkapital: 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000 1.639.000
Regnskap for  Engen Byggservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000 7.333.000
Driftskostnader -5.397.000 -6.334.000 -7.432.000 -6.332.000 -7.081.000
Driftsresultat 320.000 394.000 562.000 314.000 252.000
Finansinntekter 6.000 8.000 8.000 12.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 4.000 5.000 5.000 9.000 8.000
Resultat før skatt 323.000 399.000 567.000 323.000 260.000
Skattekostnad -72.000 -99.000 -134.000 -79.000 -87.000
Årsresultat 252.000 299.000 432.000 244.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 8.000 10.000 21.000 143.000
Sum omløpsmidler 2.823.000 2.908.000 3.782.000 3.551.000 3.552.000
Sum eiendeler 2.830.000 2.916.000 3.792.000 3.572.000 3.695.000
Sum opptjent egenkapital 1.767.000 1.515.000 1.216.000 1.783.000 1.539.000
Sum egenkapital 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000 1.639.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 962.000 1.301.000 2.477.000 1.688.000 2.055.000
Sum gjeld og egenkapital 2.829.000 2.916.000 3.793.000 3.571.000 3.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.590.000 7.313.000
Andre inntekter 0 0 55.000 20.000
Driftsinntekter 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000 7.333.000
Varekostnad -1.025.000 -1.425.000 -2.665.000 -1.795.000 -2.249.000
Lønninger -3.833.000 -4.056.000 -4.013.000 -3.917.000 -4.055.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -539.000 -853.000 -754.000 -612.000 -748.000
Driftskostnader -5.397.000 -6.334.000 -7.432.000 -6.332.000 -7.081.000
Driftsresultat 320.000 394.000 562.000 314.000 252.000
Finansinntekter 6.000 8.000 8.000 12.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 4.000 5.000 5.000 9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 252.000 299.000 432.000 244.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 8.000 10.000 11.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 97.000
Maskiner anlegg 0 0 10.000 16.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 8.000 10.000 21.000 143.000
Varebeholdning 48.000 42.000 45.000 49.000 88.000
Kundefordringer 1.121.000 839.000 2.362.000 1.686.000 2.191.000
Andre fordringer 34.000 31.000 26.000 58.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.621.000 1.996.000 1.350.000 1.757.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 2.823.000 2.908.000 3.782.000 3.551.000 3.552.000
Sum eiendeler 2.830.000 2.916.000 3.792.000 3.572.000 3.695.000
Sum opptjent egenkapital 1.767.000 1.515.000 1.216.000 1.783.000 1.539.000
Sum egenkapital 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000 1.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 212.000 290.000 364.000 606.000
Betalbar skatt 70.000 97.000 133.000 60.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 476.000 572.000 625.000 725.000 732.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 420.000 1.428.000 539.000 636.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 1.301.000 2.477.000 1.688.000 2.055.000
Sum gjeld og egenkapital 2.829.000 2.916.000 3.793.000 3.571.000 3.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.861.000 1.607.000 1.305.000 1.863.000 1.497.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.2 1.5 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 2.2 1.5 2.1 1.7
Soliditet 66.0 55.4 34.7 52.7 44.4
Resultatgrad 5.6 5.9 7 4.7 3.4
Rentedekningsgrad 160.0 131.3 187.3 104.7 8
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.9 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.5 13.8 1 9.1 7.1
Signatur
29.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex