Engen 8 As
Juridisk navn:  Engen 8 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vossegården 6A Vossegården 6A Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 822606962
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
135.3%
Resultat  
  
172.59%
Egenkapital  
  
108.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.433.000 609.000
Resultat: 286.000 -394.000
Egenkapital: 30.000 -370.000
Regnskap for  Engen 8 As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.433.000 609.000
Driftskostnader -369.000 -559.000
Driftsresultat 1.063.000 50.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -777.000 -445.000
Finans -777.000 -444.000
Resultat før skatt 286.000 -394.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 286.000 -394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.964.000 18.964.000
Sum omløpsmidler 350.000 123.000
Sum eiendeler 19.314.000 19.087.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -394.000
Sum egenkapital 30.000 -370.000
Sum langsiktig gjeld 19.209.000 19.219.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 19.314.000 19.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.433.000 609.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.433.000 609.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -559.000
Driftskostnader -369.000 -559.000
Driftsresultat 1.063.000 50.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -777.000 -445.000
Finans -777.000 -444.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 286.000 -394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 18.964.000 18.964.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 18.964.000 18.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 18.964.000 18.964.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 274.000 0
Andre fordringer 72.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 114.000
Sum omløpsmidler 350.000 123.000
Sum eiendeler 19.314.000 19.087.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -394.000
Sum egenkapital 30.000 -370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.209.000 19.219.000
Leverandørgjeld 0 12.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 19.314.000 19.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 -114.000
Likviditetsgrad 1 4.7 0.5
Likviditetsgrad 2 4.7 0.5
Soliditet 0.2 -1.9
Resultatgrad 74.2 8.2
Rentedekningsgrad 1.4 0.1
Gjeldsgrad 642.8 -52.6
Total kapitalrentabilitet 5.5 0.3
Signatur
09.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex