Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Enes Og Olsen Malerforretning AS
Juridisk navn:  Enes Og Olsen Malerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74075110
Neptunvegen 2 Neptunvegen 2 Fax: 74075121
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 824366772
Aksjekapital: 2.084.208 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 5/20/1979
Foretakstype: AS
Revisor: In Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.36%
Resultat  
  
138.28%
Egenkapital  
  
37.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 49.116.000 42.947.000 46.108.000 42.230.000 47.151.000
Resultat: 1.194.000 -3.119.000 731.000 -1.005.000 481.000
Egenkapital: 3.627.000 2.635.000 4.679.000 3.913.000 3.787.000
Regnskap for  Enes Og Olsen Malerforretning AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 49.116.000 42.947.000 46.108.000 42.230.000 47.151.000
Driftskostnader -47.819.000 -45.913.000 -45.222.000 -43.076.000 -46.498.000
Driftsresultat 1.296.000 -2.966.000 886.000 -846.000 654.000
Finansinntekter 63.000 52.000 84.000 60.000 23.000
Finanskostnader -166.000 -204.000 -239.000 -219.000 -196.000
Finans -103.000 -152.000 -155.000 -159.000 -173.000
Resultat før skatt 1.194.000 -3.119.000 731.000 -1.005.000 481.000
Skattekostnad -203.000 686.000 -154.000 242.000 -115.000
Årsresultat 992.000 -2.434.000 577.000 -763.000 366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 923.000 1.663.000 1.671.000 1.244.000 1.319.000
Sum omløpsmidler 11.184.000 13.237.000 12.399.000 12.818.000 12.462.000
Sum eiendeler 12.107.000 14.900.000 14.070.000 14.062.000 13.781.000
Sum opptjent egenkapital -950.000 -1.941.000 102.000 36.000 799.000
Sum egenkapital 3.627.000 2.635.000 4.679.000 3.913.000 3.787.000
Sum langsiktig gjeld 490.000 1.130.000 1.090.000 1.501.000
Sum kortsiktig gjeld 8.480.000 11.774.000 8.262.000 9.060.000 8.493.000
Sum gjeld og egenkapital 12.106.000 14.899.000 14.070.000 14.062.000 13.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.622.000 42.912.000 45.994.000 42.106.000 45.730.000
Andre inntekter -506.000 35.000 114.000 124.000 1.421.000
Driftsinntekter 49.116.000 42.947.000 46.108.000 42.230.000 47.151.000
Varekostnad -16.650.000 -15.500.000 -16.530.000 -15.655.000 -19.955.000
Lønninger -24.471.000 -22.479.000 -22.346.000 -20.565.000 -19.733.000
Avskrivning -317.000 -310.000 -298.000 -297.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.381.000 -7.624.000 -6.048.000 -6.559.000 -6.552.000
Driftskostnader -47.819.000 -45.913.000 -45.222.000 -43.076.000 -46.498.000
Driftsresultat 1.296.000 -2.966.000 886.000 -846.000 654.000
Finansinntekter 63.000 52.000 84.000 60.000 23.000
Finanskostnader -166.000 -204.000 -239.000 -219.000 -196.000
Finans -103.000 -152.000 -155.000 -159.000 -173.000
Konsernbidrag 390.000 189.000 0 471.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 992.000 -2.434.000 577.000 -763.000 366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 216.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.000
Maskiner anlegg 769.000 837.000 827.000 1.069.000 1.116.000
Driftsløsøre 140.000 251.000 566.000 170.000 196.000
Sum varige driftsmidler 910.000 1.089.000 1.393.000 1.239.000 1.314.000
Sum finansielle anleggsmidler 358.000 278.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 923.000 1.663.000 1.671.000 1.244.000 1.319.000
Varebeholdning 2.977.000 2.856.000 3.809.000 3.937.000 4.027.000
Kundefordringer 5.080.000 6.703.000 5.360.000 5.314.000 5.242.000
Andre fordringer 1.233.000 2.483.000 1.802.000 1.315.000 1.897.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.894.000 695.000 729.000 624.000 668.000
Sum omløpsmidler 11.184.000 13.237.000 12.399.000 12.818.000 12.462.000
Sum eiendeler 12.107.000 14.900.000 14.070.000 14.062.000 13.781.000
Sum opptjent egenkapital -950.000 -1.941.000 102.000 36.000 799.000
Sum egenkapital 3.627.000 2.635.000 4.679.000 3.913.000 3.787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 360.000 44.000 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.395.000 1.112.000 1.807.000 1.344.000
Sum langsiktig gjeld 490.000 1.130.000 1.090.000 1.501.000
Leverandørgjeld 1.789.000 2.673.000 1.018.000 1.620.000 1.516.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.637.000 2.482.000 2.698.000 2.326.000 2.153.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.054.000 4.225.000 3.434.000 3.306.000 3.480.000
Sum kortsiktig gjeld 8.480.000 11.774.000 8.262.000 9.060.000 8.493.000
Sum gjeld og egenkapital 12.106.000 14.899.000 14.070.000 14.062.000 13.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.704.000 1.463.000 4.137.000 3.758.000 3.969.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1 1
Soliditet 30.0 17.7 33.3 27.8 27.5
Resultatgrad 2.6 -6.9 1.9 1.4
Rentedekningsgrad 7.8 -14.5 3.7 -3.9 3.3
Gjeldsgrad 2.3 4.7 2 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 11.2 -19.6 6.9 -5.6 4.9
Signatur
15.10.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex