Energisenteret Da
Juridisk navn:  Energisenteret Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61274940
Fossekrovegen 28 Fossekrovegen 28 Fax: 61274941
2625 Fåberg 2625 Fåberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 975536440
Aksjekapital: 1.883 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/17/2002
Foretakstype: DA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.45%
Resultat  
  
-124.26%
Egenkapital  
  
-3.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.610.000 6.640.000 6.371.000 6.226.000 5.994.000
Resultat: -90.000 371.000 392.000 -583.000 498.000
Egenkapital: 2.165.000 2.254.000 1.883.000 1.491.000 2.073.000
Regnskap for  Energisenteret Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.610.000 6.640.000 6.371.000 6.226.000 5.994.000
Driftskostnader -6.707.000 -6.281.000 -5.988.000 -6.826.000 -5.514.000
Driftsresultat -98.000 359.000 383.000 -599.000 480.000
Finansinntekter 10.000 18.000 14.000 20.000 22.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -5.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 13.000 9.000 17.000 18.000
Resultat før skatt -90.000 371.000 392.000 -583.000 498.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 371.000 392.000 -583.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 170.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.803.000 3.038.000 4.820.000 2.104.000 2.973.000
Sum eiendeler 2.803.000 3.246.000 4.990.000 2.104.000 2.973.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 2.254.000 0 0 0
Sum egenkapital 2.165.000 2.254.000 1.883.000 1.491.000 2.073.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 639.000 992.000 3.107.000 613.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 2.804.000 3.246.000 4.990.000 2.104.000 2.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.400.000 6.200.000 6.050.000 6.226.000 5.994.000
Andre inntekter 210.000 440.000 321.000 0 0
Driftsinntekter 6.610.000 6.640.000 6.371.000 6.226.000 5.994.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.927.000 -4.874.000 -4.553.000 -4.774.000 -4.430.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.780.000 -1.407.000 -1.435.000 -2.052.000 -1.084.000
Driftskostnader -6.707.000 -6.281.000 -5.988.000 -6.826.000 -5.514.000
Driftsresultat -98.000 359.000 383.000 -599.000 480.000
Finansinntekter 10.000 18.000 14.000 20.000 22.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -5.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 13.000 9.000 17.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 371.000 392.000 -583.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 170.000 0 0
Maskiner anlegg 208.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 208.000 170.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 208.000 170.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000
Andre fordringer 44.000 130.000 0 24.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.759.000 2.909.000 4.820.000 2.079.000 2.953.000
Sum omløpsmidler 2.803.000 3.038.000 4.820.000 2.104.000 2.973.000
Sum eiendeler 2.803.000 3.246.000 4.990.000 2.104.000 2.973.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 2.254.000 0 0 0
Sum egenkapital 2.165.000 2.254.000 1.883.000 1.491.000 2.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 296.000 61.000 18.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 261.000 265.000 440.000 284.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 431.000 2.606.000 310.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 992.000 3.107.000 613.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 2.804.000 3.246.000 4.990.000 2.104.000 2.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.164.000 2.046.000 1.713.000 1.491.000 2.074.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.1 1.6 3.4 3.3
Likviditetsgrad 2 4.4 3.1 1.6 3.4 3.3
Soliditet 77.2 69.4 37.7 70.9 69.8
Resultatgrad -1.5 5.4 6 -9.6 8
Rentedekningsgrad -49.0 71.8 76.6 -199.7 1
Gjeldsgrad 0.3 0.4 1.7 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.1 11.6 8 -27.5 16.9
Signatur
24.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2021
PROKURA
KLEIVEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex