Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energi & Miljø As
Juridisk navn:  Energi & Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99285500
Postboks 1011 Bedriftsveien 14 Fax:
4391 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989829351
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 4/24/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.15%
Resultat  
  
195.21%
Egenkapital  
  
246.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 98.439.000 64.275.000 71.688.000 40.747.000 78.828.000
Resultat: 3.083.000 -3.238.000 2.105.000 -5.050.000 -196.000
Egenkapital: 2.606.000 -1.777.000 751.000 -887.000 3.071.000
Regnskap for  Energi & Miljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 98.439.000 64.275.000 71.688.000 40.747.000 78.828.000
Driftskostnader -95.358.000 -67.428.000 -69.550.000 -45.813.000 -79.041.000
Driftsresultat 3.080.000 -3.154.000 2.138.000 -5.067.000 -213.000
Finansinntekter 3.000 17.000 3.000 20.000 28.000
Finanskostnader -1.000 -102.000 -36.000 -3.000 -12.000
Finans 2.000 -85.000 -33.000 17.000 16.000
Resultat før skatt 3.083.000 -3.238.000 2.105.000 -5.050.000 -196.000
Skattekostnad -700.000 710.000 -467.000 1.093.000 19.000
Årsresultat 2.383.000 -2.528.000 1.638.000 -3.957.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.265.000 2.082.000 1.394.000 1.527.000 480.000
Sum omløpsmidler 20.301.000 16.843.000 14.894.000 13.476.000 13.687.000
Sum eiendeler 21.566.000 18.925.000 16.288.000 15.003.000 14.167.000
Sum opptjent egenkapital -2.777.000 -249.000 -3.577.000 380.000
Sum egenkapital 2.606.000 -1.777.000 751.000 -887.000 3.071.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.960.000 20.702.000 15.537.000 15.890.000 11.096.000
Sum gjeld og egenkapital 21.566.000 18.925.000 16.288.000 15.003.000 14.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.439.000 64.275.000 71.688.000 40.747.000 78.828.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 98.439.000 64.275.000 71.688.000 40.747.000 78.828.000
Varekostnad -58.432.000 -39.432.000 -39.748.000 -22.223.000 -59.221.000
Lønninger -28.869.000 -21.674.000 -23.537.000 -18.234.000 -15.238.000
Avskrivning -267.000 -236.000 -162.000 -153.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.790.000 -6.086.000 -6.103.000 -5.203.000 -4.356.000
Driftskostnader -95.358.000 -67.428.000 -69.550.000 -45.813.000 -79.041.000
Driftsresultat 3.080.000 -3.154.000 2.138.000 -5.067.000 -213.000
Finansinntekter 3.000 17.000 3.000 20.000 28.000
Finanskostnader -1.000 -102.000 -36.000 -3.000 -12.000
Finans 2.000 -85.000 -33.000 17.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.383.000 -2.528.000 1.638.000 -3.957.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 799.000 1.499.000 789.000 1.256.000 163.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 466.000 583.000 605.000 271.000 316.000
Sum varige driftsmidler 466.000 583.000 605.000 271.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.265.000 2.082.000 1.394.000 1.527.000 480.000
Varebeholdning 32.000 47.000 0
Kundefordringer 18.156.000 15.604.000 13.515.000 12.122.000 12.603.000
Andre fordringer 1.074.000 425.000 517.000 535.000 488.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.070.000 813.000 829.000 772.000 596.000
Sum omløpsmidler 20.301.000 16.843.000 14.894.000 13.476.000 13.687.000
Sum eiendeler 21.566.000 18.925.000 16.288.000 15.003.000 14.167.000
Sum opptjent egenkapital -2.777.000 -249.000 -3.577.000 380.000
Sum egenkapital 2.606.000 -1.777.000 751.000 -887.000 3.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.789.000 3.516.000 6.621.000 3.410.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.970.000 7.321.000 3.453.000 3.602.000 7.572.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.691.000 3.380.000 2.679.000 2.933.000 1.718.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.509.000 6.485.000 2.783.000 5.945.000 1.374.000
Sum kortsiktig gjeld 18.960.000 20.702.000 15.537.000 15.890.000 11.096.000
Sum gjeld og egenkapital 21.566.000 18.925.000 16.288.000 15.003.000 14.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.341.000 -3.859.000 -643.000 -2.414.000 2.591.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1 0.8 1.2
Soliditet 12.1 -9.4 4.6 -5.9 21.7
Resultatgrad 3.1 -4.9 3 -12.4 -0.3
Rentedekningsgrad 3.080.0 -30.9 59.4 -17.8
Gjeldsgrad 7.3 -11.6 20.7 -17.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 14.3 -16.6 13.1 -33.6 -1.3
Signatur
06.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex