Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energi & Lysteknikk As
Juridisk navn:  Energi & Lysteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90898790
Solfjellveien 81 Solfjellveien 81 Fax:
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 915838308
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stabekk Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
275%
Resultat  
  
97.78%
Egenkapital  
  
108.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.000 4.000 0 156.000 361.000
Resultat: -2.000 -90.000 -101.000 30.000 -202.000
Egenkapital: 37.000 -417.000 -327.000 -227.000 -257.000
Regnskap for  Energi & Lysteknikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.000 4.000 0 156.000 361.000
Driftskostnader -17.000 -39.000 -85.000 -125.000 -557.000
Driftsresultat -2.000 -35.000 -86.000 31.000 -195.000
Finansinntekter 15.000 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -15.000 -1.000 -6.000
Finans -55.000 -15.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt -2.000 -90.000 -101.000 30.000 -202.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.000 -90.000 -101.000 30.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 15.000 130.000
Sum omløpsmidler 36.000 37.000 140.000 241.000 110.000
Sum eiendeler 36.000 37.000 140.000 256.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -447.000 -357.000 -257.000 -287.000
Sum egenkapital 37.000 -417.000 -327.000 -227.000 -257.000
Sum langsiktig gjeld 455.000 455.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 454.000 12.000 27.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 37.000 140.000 255.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 4.000 0 156.000 361.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 4.000 0 156.000 361.000
Varekostnad -17.000 -6.000 -2.000 -5.000 -266.000
Lønninger 1.000 0 -44.000
Avskrivning 0 -11.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -84.000 -109.000 -216.000
Driftskostnader -17.000 -39.000 -85.000 -125.000 -557.000
Driftsresultat -2.000 -35.000 -86.000 31.000 -195.000
Finansinntekter 15.000 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -15.000 -1.000 -6.000
Finans -55.000 -15.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 -90.000 -101.000 30.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 115.000
Sum varige driftsmidler 0 0 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 0 15.000 130.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 29.000 57.000
Andre fordringer 6.000 20.000 68.000 76.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.000 17.000 47.000 136.000 38.000
Sum omløpsmidler 36.000 37.000 140.000 241.000 110.000
Sum eiendeler 36.000 37.000 140.000 256.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -447.000 -357.000 -257.000 -287.000
Sum egenkapital 37.000 -417.000 -327.000 -227.000 -257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 455.000 455.000 455.000
Leverandørgjeld 6.000 20.000 8.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 39.000 25.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 448.000 -7.000 -20.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 454.000 12.000 27.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 37.000 140.000 255.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 -417.000 128.000 214.000 69.000
Likviditetsgrad 1 0.1 11.7 8.9 2.7
Likviditetsgrad 2 0.1 11.7 8.9 2.7
Soliditet 100.0 -1.127.0 -233.6 -107.5
Resultatgrad -13.3 -875.0 19.9
Rentedekningsgrad -0.5 -5.7 3 -32.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -2.1 -1.9
Total kapitalrentabilitet -5.4 -54.1 -61.4 12.2 -81.6
Signatur
07.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.09.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex