Energi & Klimateknikk As
Juridisk navn:  Energi & Klimateknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67172000
Våleveien 29 Våleveien 29 Fax:
3083 Holmestrand 3083 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 917067422
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Mistel Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.16%
Resultat  
  
47.29%
Egenkapital  
  
-63.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.543.000 5.578.000 6.607.000 4.476.000 717.000
Resultat: -1.273.000 -2.415.000 310.000 396.000 -248.000
Egenkapital: -3.124.000 -1.913.000 491.000 253.000 -104.000
Regnskap for  Energi & Klimateknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.543.000 5.578.000 6.607.000 4.476.000 717.000
Driftskostnader -9.628.000 -7.822.000 -6.242.000 -4.018.000 -942.000
Driftsresultat -1.086.000 -2.245.000 363.000 457.000 -224.000
Finansinntekter 89.000 3.000 10.000 6.000 0
Finanskostnader -276.000 -174.000 -64.000 -67.000 -25.000
Finans -187.000 -171.000 -54.000 -61.000 -25.000
Resultat før skatt -1.273.000 -2.415.000 310.000 396.000 -248.000
Skattekostnad 63.000 11.000 -72.000 -39.000 0
Årsresultat -1.210.000 -2.405.000 238.000 357.000 -248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 257.000 35.000 31.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.509.000 1.641.000 1.687.000 1.739.000 485.000
Sum eiendeler 1.709.000 1.898.000 1.722.000 1.770.000 525.000
Sum opptjent egenkapital -3.274.000 -2.063.000 341.000 103.000 -248.000
Sum egenkapital -3.124.000 -1.913.000 491.000 253.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 759.000 383.000 203.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 3.428.000 1.028.000 1.512.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 1.709.000 1.898.000 1.722.000 1.770.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.543.000 5.578.000 6.607.000 4.476.000 717.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.543.000 5.578.000 6.607.000 4.476.000 717.000
Varekostnad -5.691.000 -4.204.000 -3.788.000 -3.017.000 -498.000
Lønninger -2.239.000 -2.050.000 -1.543.000 -387.000 -39.000
Avskrivning -57.000 -43.000 -11.000 -9.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.641.000 -1.525.000 -900.000 -605.000 -402.000
Driftskostnader -9.628.000 -7.822.000 -6.242.000 -4.018.000 -942.000
Driftsresultat -1.086.000 -2.245.000 363.000 457.000 -224.000
Finansinntekter 89.000 3.000 10.000 6.000 0
Finanskostnader -276.000 -174.000 -64.000 -67.000 -25.000
Finans -187.000 -171.000 -54.000 -61.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.210.000 -2.405.000 238.000 357.000 -248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 20.000 25.000 31.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 237.000 10.000 0 0
Sum varige driftsmidler 184.000 237.000 10.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 257.000 35.000 31.000 40.000
Varebeholdning 918.000 1.167.000 650.000 356.000 222.000
Kundefordringer 465.000 288.000 1.197.000 1.105.000 223.000
Andre fordringer 63.000 123.000 67.000 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 63.000 0 277.000 0
Sum omløpsmidler 1.509.000 1.641.000 1.687.000 1.739.000 485.000
Sum eiendeler 1.709.000 1.898.000 1.722.000 1.770.000 525.000
Sum opptjent egenkapital -3.274.000 -2.063.000 341.000 103.000 -248.000
Sum egenkapital -3.124.000 -1.913.000 491.000 253.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 834.000 909.000 0 0 337.000
Sum langsiktig gjeld 759.000 383.000 203.000 5.000 0
Leverandørgjeld 1.585.000 1.625.000 436.000 682.000 276.000
Betalbar skatt 33.000 66.000 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.282.000 594.000 390.000 319.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 268.000 136.000 478.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 3.428.000 1.028.000 1.512.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 1.709.000 1.898.000 1.722.000 1.770.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.565.000 -1.787.000 659.000 227.000 -143.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 1 0.9 0.4
Soliditet -182.8 -100.8 28.5 14.3 -19.8
Resultatgrad -12.7 -40.2 5.5 10.2 -31.2
Rentedekningsgrad -3.9 -12.9 5.7 6.8
Gjeldsgrad -1.5 2.5 6
Total kapitalrentabilitet -58.3 -118.1 21.7 26.2 -42.7
Signatur
17.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex