Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energi Og Vann As
Juridisk navn:  Energi Og Vann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bolignummer H105 Ulsbergbakken 12 Bolignummer H105 Ulsbergbakken 12 Fax:
4034 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 927786362
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 633.000
Resultat: 596.000
Egenkapital: 495.000
Regnskap for  Energi Og Vann As
Resultat 2021
Driftsinntekter 633.000
Driftskostnader -37.000
Driftsresultat 596.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 596.000
Skattekostnad -131.000
Årsresultat 465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 746.000
Sum eiendeler 746.000
Sum opptjent egenkapital 465.000
Sum egenkapital 495.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 251.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 633.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 633.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -37.000
Driftskostnader -37.000
Driftsresultat 596.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 465.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 470.000
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 268.000
Sum omløpsmidler 746.000
Sum eiendeler 746.000
Sum opptjent egenkapital 465.000
Sum egenkapital 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 131.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 71.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 495.000
Likviditetsgrad 1 3.0
Likviditetsgrad 2 3.0
Soliditet 66.4
Resultatgrad 94.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 79.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex