Energi Og Balanse As
Juridisk navn:  Energi Og Balanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97726560
Postboks 57 Furumovegen 18 Fax:
2051 Jessheim 2066 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 814088162
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kuleramma Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.95%
Resultat  
  
-8.57%
Egenkapital  
  
18.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 158.000 152.000 554.000 802.000 86.000
Resultat: 32.000 35.000 -108.000 -72.000 59.000
Egenkapital: -150.000 -183.000 -218.000 -110.000 -38.000
Regnskap for  Energi Og Balanse As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 158.000 152.000 554.000 802.000 86.000
Driftskostnader -125.000 -114.000 -660.000 -871.000 -27.000
Driftsresultat 33.000 37.000 -106.000 -70.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans -2.000 -2.000 -3.000 0
Resultat før skatt 32.000 35.000 -108.000 -72.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 32.000 35.000 -108.000 -72.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 21.000 2.000 125.000 17.000
Sum eiendeler 25.000 21.000 2.000 125.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -207.000 -243.000 -134.000 -62.000
Sum egenkapital -150.000 -183.000 -218.000 -110.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 98.000 141.000 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 204.000 122.000 95.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 21.000 1.000 126.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.000 152.000 554.000 811.000 77.000
Andre inntekter 0 -10.000 10.000
Driftsinntekter 158.000 152.000 554.000 802.000 86.000
Varekostnad -19.000 -37.000 -445.000 -529.000 -12.000
Lønninger -78.000 -138.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -77.000 -137.000 -204.000 -15.000
Driftskostnader -125.000 -114.000 -660.000 -871.000 -27.000
Driftsresultat 33.000 37.000 -106.000 -70.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans -2.000 -2.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 32.000 35.000 -108.000 -72.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 1.000
Kundefordringer 12.000 17.000 0 10.000 16.000
Andre fordringer 1.000 1.000 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 3.000 2.000 113.000 0
Sum omløpsmidler 25.000 21.000 2.000 125.000 17.000
Sum eiendeler 25.000 21.000 2.000 125.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -207.000 -243.000 -134.000 -62.000
Sum egenkapital -150.000 -183.000 -218.000 -110.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 98.000 141.000 0
Leverandørgjeld -1.000 5.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 0 91.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 198.000 118.000 0 48.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 204.000 122.000 95.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 21.000 1.000 126.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -151.000 -183.000 -120.000 30.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 1.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 1.3 0.3
Soliditet -576.9 -871.4 -87.3 -223.5
Resultatgrad 20.9 24.3 -19.1 -8.7 68.6
Rentedekningsgrad 18.5 -23.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.1 -2.1 -1.4
Total kapitalrentabilitet 126.9 176.2 -55.6 347.1
Signatur
02.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.10.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex