Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energi Norge AS
Juridisk navn:  Energi Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088900
Postboks 7184 Majorstuen Middelthuns Gate 27 Fax: 23088901
0307 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982745764
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/1/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: energibedriftenes landsforening kompetanse as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.55%
Resultat  
  
-133.95%
Egenkapital  
  
-24.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 69.884.000 66.212.000 63.259.000 90.317.000 92.659.000
Resultat: -3.011.000 -1.287.000 545.000 3.783.000 -768.000
Egenkapital: 7.863.000 10.362.000 11.280.000 10.790.000 9.790.000
Regnskap for  Energi Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 69.884.000 66.212.000 63.259.000 90.317.000 92.659.000
Driftskostnader -73.424.000 -67.963.000 -64.008.000 -86.534.000 -93.456.000
Driftsresultat -3.540.000 -1.750.000 -750.000 3.783.000 -797.000
Finansinntekter 538.000 465.000 1.300.000 0 212.000
Finanskostnader -9.000 -2.000 -5.000 0 -183.000
Finans 529.000 463.000 1.295.000 0 29.000
Resultat før skatt -3.011.000 -1.287.000 545.000 3.783.000 -768.000
Skattekostnad 512.000 369.000 -55.000 0 713.000
Årsresultat -2.499.000 -918.000 491.000 3.783.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.114.000 1.465.000 100.000 456.000 2.187.000
Sum omløpsmidler 49.101.000 49.326.000 52.926.000 48.515.000 53.836.000
Sum eiendeler 51.215.000 50.791.000 53.026.000 48.971.000 56.023.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 4.362.000 5.280.000 4.790.000 3.790.000
Sum egenkapital 7.863.000 10.362.000 11.280.000 10.790.000 9.790.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.353.000 40.429.000 41.746.000 38.181.000 46.232.000
Sum gjeld og egenkapital 51.216.000 50.791.000 53.026.000 48.971.000 56.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.724.000 66.001.000 33.895.000 90.230.000 92.607.000
Andre inntekter 160.000 211.000 29.363.000 87.000 52.000
Driftsinntekter 69.884.000 66.212.000 63.259.000 90.317.000 92.659.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -18.155.000 -15.150.000 -14.250.000 -14.275.000 -16.130.000
Avskrivning -49.642.000 -48.760.000 -308.000 -567.000 -501.000
Nedskrivning -1.558.000 -1.978.000 0 0 0
Andre driftskostnader -4.069.000 -2.075.000 -49.450.000 -71.692.000 -76.825.000
Driftskostnader -73.424.000 -67.963.000 -64.008.000 -86.534.000 -93.456.000
Driftsresultat -3.540.000 -1.750.000 -750.000 3.783.000 -797.000
Finansinntekter 538.000 465.000 1.300.000 0 212.000
Finanskostnader -9.000 -2.000 -5.000 0 -183.000
Finans 529.000 463.000 1.295.000 0 29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -2.560.000 0
Årsresultat -2.499.000 -918.000 491.000 3.783.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.007.000 1.327.000 100.000 462.000 1.756.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 107.000 139.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 107.000 139.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 -6.000 431.000
Sum anleggsmidler 2.114.000 1.465.000 100.000 456.000 2.187.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.410.000 8.374.000 13.340.000 3.696.000 5.560.000
Andre fordringer 2.916.000 3.788.000 2.882.000 2.702.000 9.863.000
Sum investeringer 16.811.000 16.298.000 15.899.000 14.736.000 19.940.000
Kasse, bank 21.964.000 20.865.000 20.805.000 27.381.000 18.473.000
Sum omløpsmidler 49.101.000 49.326.000 52.926.000 48.515.000 53.836.000
Sum eiendeler 51.215.000 50.791.000 53.026.000 48.971.000 56.023.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 4.362.000 5.280.000 4.790.000 3.790.000
Sum egenkapital 7.863.000 10.362.000 11.280.000 10.790.000 9.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.560.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.223.000 4.020.000 10.982.000 16.201.000 19.545.000
Betalbar skatt 0 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.500.000 2.536.000 723.000 1.280.000 1.376.000
Utbytte 0 -2.560.000 0
Annen kortsiktig gjeld 36.630.000 33.873.000 27.480.000 18.115.000 25.311.000
Sum kortsiktig gjeld 43.353.000 40.429.000 41.746.000 38.181.000 46.232.000
Sum gjeld og egenkapital 51.216.000 50.791.000 53.026.000 48.971.000 56.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.748.000 8.897.000 11.180.000 10.334.000 7.604.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
Soliditet 15.4 20.4 21.3 2 17.5
Resultatgrad -5.1 -2.6 -1.2 4.2 -0.9
Rentedekningsgrad -393.3 -875.0 -4.4
Gjeldsgrad 5.5 3.9 3.7 3.5 4.7
Total kapitalrentabilitet -5.9 -2.5 1 7.7
Signatur
17.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex