Energi Holding As
Juridisk navn:  Energi Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55626119
Gravdalsveien 4 Gravdalsveien 4 Fax:
5165 Laksevåg 5165 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997965590
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hagen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
147.62%
Resultat  
  
395.02%
Egenkapital  
  
-6.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 312.000 126.000 295.000 484.000 453.000
Resultat: 1.391.000 281.000 3.162.000 2.584.000 -2.874.000
Egenkapital: 13.946.000 14.929.000 14.795.000 12.241.000 13.348.000
Regnskap for  Energi Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 312.000 126.000 295.000 484.000 453.000
Driftskostnader -508.000 -482.000 -555.000 -256.000 -928.000
Driftsresultat -195.000 -357.000 -260.000 228.000 -476.000
Finansinntekter 1.605.000 668.000 3.456.000 2.363.000 1.146.000
Finanskostnader -19.000 -30.000 -34.000 -6.000 -3.544.000
Finans 1.586.000 638.000 3.422.000 2.357.000 -2.398.000
Resultat før skatt 1.391.000 281.000 3.162.000 2.584.000 -2.874.000
Skattekostnad -374.000 -147.000 -608.000 -592.000 -145.000
Årsresultat 1.017.000 134.000 2.554.000 1.992.000 -3.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.267.000 14.195.000 13.559.000 14.643.000 15.740.000
Sum omløpsmidler 2.468.000 1.350.000 3.983.000 3.231.000 2.659.000
Sum eiendeler 14.735.000 15.545.000 17.542.000 17.874.000 18.399.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 2.729.000 2.595.000 41.000 1.148.000
Sum egenkapital 13.946.000 14.929.000 14.795.000 12.241.000 13.348.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 1.880.000 1.683.000 2.711.000
Sum kortsiktig gjeld 789.000 587.000 868.000 3.950.000 2.340.000
Sum gjeld og egenkapital 14.735.000 15.545.000 17.543.000 17.874.000 18.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 312.000 126.000 295.000 484.000 453.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 312.000 126.000 295.000 484.000 453.000
Varekostnad -154.000 -103.000 -257.000 -243.000 -292.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -326.000 -341.000 -270.000 -290.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -38.000 -28.000 277.000 -492.000
Driftskostnader -508.000 -482.000 -555.000 -256.000 -928.000
Driftsresultat -195.000 -357.000 -260.000 228.000 -476.000
Finansinntekter 1.605.000 668.000 3.456.000 2.363.000 1.146.000
Finanskostnader -19.000 -30.000 -34.000 -6.000 -3.544.000
Finans 1.586.000 638.000 3.422.000 2.357.000 -2.398.000
Konsernbidrag -366.000 -384.000 -200.000 -111.000 -33.000
Utbytte -2.000.000 0 -3.100.000 -2.000.000
Årsresultat 1.017.000 134.000 2.554.000 1.992.000 -3.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 710.000 1.036.000 1.377.000 1.182.000 1.243.000
Sum varige driftsmidler 710.000 1.036.000 1.377.000 1.182.000 1.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.554.000 13.160.000 12.182.000 13.461.000 14.497.000
Sum anleggsmidler 12.267.000 14.195.000 13.559.000 14.643.000 15.740.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.000 84.000 43.000 81.000 53.000
Andre fordringer 29.000 35.000 10.000 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 587.000 282.000 129.000 652.000 223.000
Sum omløpsmidler 2.468.000 1.350.000 3.983.000 3.231.000 2.659.000
Sum eiendeler 14.735.000 15.545.000 17.542.000 17.874.000 18.399.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 2.729.000 2.595.000 41.000 1.148.000
Sum egenkapital 13.946.000 14.929.000 14.795.000 12.241.000 13.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 52.000 48.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 366.000 384.000 200.000 114.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 1.880.000 1.683.000 2.711.000
Leverandørgjeld 7.000 9.000 8.000 78.000 97.000
Betalbar skatt 406.000 170.000 605.000 602.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 24.000 55.000 56.000 27.000
Utbytte -2.000.000 0 -3.100.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 61.000
Sum kortsiktig gjeld 789.000 587.000 868.000 3.950.000 2.340.000
Sum gjeld og egenkapital 14.735.000 15.545.000 17.543.000 17.874.000 18.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.679.000 763.000 3.115.000 -719.000 319.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.3 4.6 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 3.1 2.3 4.6 0.8 1.1
Soliditet 94.6 96.0 84.3 68.5 72.5
Resultatgrad -62.5 -283.3 -88.1 47.1 -105.1
Rentedekningsgrad -10.3 -11.9 -7.6 3 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 2.0 18.2 14.5 3.6
Signatur
28.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex