Energi Gass AS
Juridisk navn:  Energi Gass AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22680485
Postboks 2 Kringsjå Folke Bernadottes Vei 28D Fax:
0807 Oslo 862 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987929405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet J Bruserud & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.11%
Egenkapital  
  
-3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.000 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Egenkapital: -228.000 -220.000 -211.000 -200.000 -193.000
Regnskap for  Energi Gass AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.000 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -328.000 -320.000 -311.000 -300.000 -293.000
Sum egenkapital -228.000 -220.000 -211.000 -200.000 -193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 220.000 211.000 200.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 0 0 0
Varekostnad -15.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -23.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -328.000 -320.000 -311.000 -300.000 -293.000
Sum egenkapital -228.000 -220.000 -211.000 -200.000 -193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 220.000 211.000 200.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 220.000 211.000 200.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -228.000 -220.000 -211.000 -200.000 -193.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad -53.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
29.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex