Energi Entreprenøren As
Juridisk navn:  Energi Entreprenøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95149090
Sørumsvegen 33 Sørumsvegen 33 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 917760225
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/8/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.35%
Resultat  
  
83.94%
Egenkapital  
  
-11.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.133.000 1.197.000 1.767.000 1.453.000 147.000
Resultat: -44.000 -274.000 112.000 2.000 -443.000
Egenkapital: -439.000 -395.000 -123.000 -233.000 -236.000
Regnskap for  Energi Entreprenøren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.133.000 1.197.000 1.767.000 1.453.000 147.000
Driftskostnader -1.163.000 -1.458.000 -1.633.000 -1.425.000 -575.000
Driftsresultat -30.000 -261.000 134.000 28.000 -428.000
Finansinntekter -5.000 4..000 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 0 -26.000 -16.000
Finans -14.000 -13.000 -22.000 -26.000 -15.000
Resultat før skatt -44.000 -274.000 112.000 2.000 -443.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -44.000 -274.000 112.000 2.000 -443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000 364.000 0 659.000 711.000
Sum omløpsmidler 197.000 140.000 264.000 249.000 85.000
Sum eiendeler 528.000 504.000 827.000 908.000 796.000
Sum opptjent egenkapital -639.000 -595.000 0 -433.000 -443.000
Sum egenkapital -439.000 -395.000 -123.000 -233.000 -236.000
Sum langsiktig gjeld 785.000 771.000 904.000 1.040.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 128.000 46.000 101.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 504.000 827.000 908.000 796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.133.000 1.197.000 1.767.000 1.453.000 147.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.133.000 1.197.000 1.767.000 1.453.000 147.000
Varekostnad -622.000 -742.000 -720.000 -817.000 -3.000
Lønninger -308.000 -433.000 -241.000 -238.000 -120.000
Avskrivning -77.000 -98.000 -125.000 -152.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -185.000 -547.000 -218.000 -274.000
Driftskostnader -1.163.000 -1.458.000 -1.633.000 -1.425.000 -575.000
Driftsresultat -30.000 -261.000 134.000 28.000 -428.000
Finansinntekter -5.000 4..000 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 0 -26.000 -16.000
Finans -14.000 -13.000 -22.000 -26.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -44.000 -274.000 112.000 2.000 -443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 463.000 0 0
Maskiner anlegg 164.000 312.000 463.000 507.000 646.000
Driftsløsøre 123.000 52.000 463.000 52.000 65.000
Sum varige driftsmidler 287.000 364.000 0 559.000 711.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 0 100.000 0
Sum anleggsmidler 331.000 364.000 0 659.000 711.000
Varebeholdning 0 0 5.000
Kundefordringer 33.000 18.000 0 0 0
Andre fordringer 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 22.000 264.000 249.000 79.000
Sum omløpsmidler 197.000 140.000 264.000 249.000 85.000
Sum eiendeler 528.000 504.000 827.000 908.000 796.000
Sum opptjent egenkapital -639.000 -595.000 0 -433.000 -443.000
Sum egenkapital -439.000 -395.000 -123.000 -233.000 -236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 785.000 771.000 904.000 1.040.000 1.017.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt -2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 95.000 40.000 78.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 33.000 6..000 23.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 128.000 46.000 101.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 504.000 827.000 908.000 796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 12.000 148.000 71.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 2.5 6.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 2.5 5.7
Soliditet -83.1 -78.4 -25.7 -29.7
Resultatgrad -2.6 -21.8 1.9 -291.2
Rentedekningsgrad -3.3 -20.1 1.1 -26.8
Gjeldsgrad -2.2 -2.3 -4.9 -4.4
Total kapitalrentabilitet -6.6 -51.8 3.1 -53.7
Signatur
18.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
TORGERSEN JANE
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex