Energi 1 As
Juridisk navn:  Energi 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63966396
Spetalsvegen 170 Nedre Vilberg veg 5 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 919849800
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/24/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Tenold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.03%
Resultat  
  
594.34%
Egenkapital  
  
26.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Resultat: 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Egenkapital: -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Regnskap for  Energi 1 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Driftskostnader -12.928.000 -8.941.000 -6.760.000 -5.762.000 -155.000
Driftsresultat 396.000 59.000 -749.000 -778.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 0 0
Finanskostnader -33.000 -9.000 -26.000 -29.000 0
Finans -28.000 -5.000 -23.000 -29.000 0
Resultat før skatt 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Sum omløpsmidler 1.660.000 717.000 355.000 477.000 272.000
Sum eiendeler 1.806.000 863.000 466.000 622.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -1.284.000 -1.652.000 -1.705.000 -934.000 -127.000
Sum egenkapital -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 100.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.743.000 2.155.000 2.134.000 1.518.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 863.000 467.000 622.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.294.000 9.006.000 6.019.000 4.831.000 29.000
Andre inntekter 30.000 -6.000 -7.000 153.000 0
Driftsinntekter 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Varekostnad -7.763.000 -5.312.000 -3.440.000 -2.537.000 -1.000
Lønninger -2.824.000 -2.029.000 -1.583.000 -1.717.000 -54.000
Avskrivning -60.000 -68.000 -52.000 -38.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.281.000 -1.532.000 -1.685.000 -1.470.000 -99.000
Driftskostnader -12.928.000 -8.941.000 -6.760.000 -5.762.000 -155.000
Driftsresultat 396.000 59.000 -749.000 -778.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 0 0
Finanskostnader -33.000 -9.000 -26.000 -29.000 0
Finans -28.000 -5.000 -23.000 -29.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 55.000 3.000 11.000 145.000 54.000
Driftsløsøre 91.000 143.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Varebeholdning 399.000 312.000 245.000 340.000 159.000
Kundefordringer 607.000 49.000 20.000 8.000 1.000
Andre fordringer 238.000 83.000 9.000 14.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 104.000 82.000 71.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.660.000 717.000 355.000 477.000 272.000
Sum eiendeler 1.806.000 863.000 466.000 622.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -1.284.000 -1.652.000 -1.705.000 -934.000 -127.000
Sum egenkapital -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 424.000 691.000 1.064.000 530.000 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 100.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.002.000 703.000 482.000 609.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 762.000 361.000 182.000 220.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555.000 400.000 406.000 160.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 2.743.000 2.155.000 2.134.000 1.518.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 863.000 467.000 622.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.083.000 -1.438.000 -1.779.000 -1.041.000 -143.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.2 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3
Soliditet -56.8 -161.3 -144.1 -27.7
Resultatgrad 3.0 0.7 -12.5 -15.6 -437.9
Rentedekningsgrad 12.0 6.6 -28.8 -26.8
Gjeldsgrad -2.8 -1.6 -1.3 -1.7 -4.6
Total kapitalrentabilitet 22.2 7.3 -159.7 -125.1 -39.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex