Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Embla AS
Juridisk navn:  Embla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71584788
Nordmørsveien 54 Nordmørsveien 54 Fax: 71584766
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 963118260
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.67%
Resultat  
  
-58.69%
Egenkapital  
  
91.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.065.000 6.562.000 5.951.000 6.424.000 7.708.000
Resultat: 775.000 1.876.000 326.000 19.000 377.000
Egenkapital: 1.247.000 650.000 -1.169.000 -1.495.000 -1.513.000
Regnskap for  Embla AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.065.000 6.562.000 5.951.000 6.424.000 7.708.000
Driftskostnader -6.241.000 -4.643.000 -5.584.000 -6.368.000 -7.284.000
Driftsresultat 824.000 1.919.000 366.000 57.000 424.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -50.000 -44.000 -41.000 -38.000 -48.000
Finans -50.000 -43.000 -41.000 -38.000 -47.000
Resultat før skatt 775.000 1.876.000 326.000 19.000 377.000
Skattekostnad -178.000 -56.000 0 0 0
Årsresultat 596.000 1.819.000 326.000 19.000 377.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.489.000 1.514.000 47.000 50.000 52.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 1.550.000 1.336.000 961.000 1.067.000
Sum eiendeler 3.278.000 3.064.000 1.383.000 1.011.000 1.119.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 -350.000 -2.169.000 -2.495.000 -2.513.000
Sum egenkapital 1.247.000 650.000 -1.169.000 -1.495.000 -1.513.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 569.000 1.014.000 1.072.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 1.897.000 1.843.000 1.538.000 1.433.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.062.000 1.383.000 1.010.000 1.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.065.000 6.562.000 5.951.000 6.424.000 7.708.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.065.000 6.562.000 5.951.000 6.424.000 7.708.000
Varekostnad -802.000 -689.000 -665.000 -830.000 -1.116.000
Lønninger -4.800.000 -3.312.000 -4.191.000 -4.590.000 -5.074.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -636.000 -639.000 -725.000 -945.000 -1.091.000
Driftskostnader -6.241.000 -4.643.000 -5.584.000 -6.368.000 -7.284.000
Driftsresultat 824.000 1.919.000 366.000 57.000 424.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -50.000 -44.000 -41.000 -38.000 -48.000
Finans -50.000 -43.000 -41.000 -38.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 596.000 1.819.000 326.000 19.000 377.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.470.000 1.470.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 11.000 14.000 17.000 20.000
Sum varige driftsmidler 9.000 11.000 14.000 17.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Sum anleggsmidler 1.489.000 1.514.000 47.000 50.000 52.000
Varebeholdning 59.000 63.000 71.000 40.000 138.000
Kundefordringer 881.000 433.000 528.000 693.000 669.000
Andre fordringer 131.000 146.000 107.000 83.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 718.000 907.000 630.000 145.000 156.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 1.550.000 1.336.000 961.000 1.067.000
Sum eiendeler 3.278.000 3.064.000 1.383.000 1.011.000 1.119.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 -350.000 -2.169.000 -2.495.000 -2.513.000
Sum egenkapital 1.247.000 650.000 -1.169.000 -1.495.000 -1.513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 29.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 569.000 1.014.000 1.072.000 1.042.000
Leverandørgjeld 143.000 193.000 163.000 90.000 82.000
Betalbar skatt 179.000 54.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 495.000 501.000 499.000 429.000 562.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.080.000 1.096.000 876.000 885.000 941.000
Sum kortsiktig gjeld 1.897.000 1.843.000 1.538.000 1.433.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.062.000 1.383.000 1.010.000 1.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 -293.000 -202.000 -472.000 -524.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6
Soliditet 38.0 21.2 -84.5 -135.1
Resultatgrad 11.7 29.2 6.2 0.9 5.5
Rentedekningsgrad 16.5 43.6 8.9 1.5 8.8
Gjeldsgrad 1.6 3.7 -2.2 -1.7 -1.7
Total kapitalrentabilitet 25.1 62.7 26.5 5.6 37.9
Signatur
29.04.2020
STYRETS FORMANN OG ETT AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex