Eltvik & Åhjem Eftf AS
Juridisk navn:  Eltvik & Åhjem Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97563900
Fax:
6740 Selje 6740 Selje
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 869033642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/2/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordal Revisjonsbureau AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.44%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-9.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.679.000 60.767.000 51.292.000 44.894.000 44.689.000
Resultat: -366.000 -732.000 131.000 1.492.000 1.547.000
Egenkapital: 2.677.000 2.961.000 3.532.000 3.433.000 2.316.000
Regnskap for  Eltvik & Åhjem Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.679.000 60.767.000 51.292.000 44.894.000 44.689.000
Driftskostnader -58.959.000 -61.415.000 -51.135.000 -43.389.000 -43.111.000
Driftsresultat -281.000 -648.000 157.000 1.505.000 1.578.000
Finansinntekter 49.000 49.000 47.000 46.000 37.000
Finanskostnader -135.000 -132.000 -73.000 -58.000 -69.000
Finans -86.000 -83.000 -26.000 -12.000 -32.000
Resultat før skatt -366.000 -732.000 131.000 1.492.000 1.547.000
Skattekostnad 82.000 161.000 -32.000 -375.000 -422.000
Årsresultat -284.000 -571.000 99.000 1.117.000 1.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.513.000 6.817.000 5.864.000 2.262.000 2.429.000
Sum omløpsmidler 9.079.000 9.887.000 10.758.000 11.232.000 7.571.000
Sum eiendeler 15.592.000 16.704.000 16.622.000 13.494.000 10.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.577.000 2.861.000 3.432.000 3.333.000 2.216.000
Sum egenkapital 2.677.000 2.961.000 3.532.000 3.433.000 2.316.000
Sum langsiktig gjeld 2.407.000 2.806.000 3.209.000 935.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 10.507.000 10.938.000 9.880.000 9.126.000 6.553.000
Sum gjeld og egenkapital 15.591.000 16.705.000 16.621.000 13.494.000 10.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.556.000 60.601.000 51.193.000 44.760.000 44.574.000
Andre inntekter 123.000 165.000 99.000 133.000 115.000
Driftsinntekter 58.679.000 60.767.000 51.292.000 44.894.000 44.689.000
Varekostnad -52.782.000 -54.146.000 -44.853.000 -39.384.000 -40.116.000
Lønninger -3.114.000 -2.870.000 -2.550.000 -1.479.000 -1.119.000
Avskrivning -386.000 -364.000 -253.000 -221.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.677.000 -4.035.000 -3.479.000 -2.305.000 -1.610.000
Driftskostnader -58.959.000 -61.415.000 -51.135.000 -43.389.000 -43.111.000
Driftsresultat -281.000 -648.000 157.000 1.505.000 1.578.000
Finansinntekter 49.000 49.000 47.000 46.000 37.000
Finanskostnader -135.000 -132.000 -73.000 -58.000 -69.000
Finans -86.000 -83.000 -26.000 -12.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -284.000 -571.000 99.000 1.117.000 1.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 285.000 203.000 42.000 74.000 71.000
Fast eiendom 5.738.000 5.910.000 4.917.000 1.379.000 1.417.000
Maskiner anlegg 137.000 191.000 244.000 121.000 140.000
Driftsløsøre 349.000 510.000 659.000 685.000 798.000
Sum varige driftsmidler 6.225.000 6.611.000 5.819.000 2.185.000 2.355.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 6.513.000 6.817.000 5.864.000 2.262.000 2.429.000
Varebeholdning 310.000 488.000 612.000 700.000 204.000
Kundefordringer 6.430.000 6.918.000 6.940.000 7.096.000 4.122.000
Andre fordringer 156.000 107.000 121.000 90.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.183.000 2.375.000 3.084.000 3.346.000 3.151.000
Sum omløpsmidler 9.079.000 9.887.000 10.758.000 11.232.000 7.571.000
Sum eiendeler 15.592.000 16.704.000 16.622.000 13.494.000 10.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.577.000 2.861.000 3.432.000 3.333.000 2.216.000
Sum egenkapital 2.677.000 2.961.000 3.532.000 3.433.000 2.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.407.000 2.806.000 3.209.000 935.000 1.131.000
Leverandørgjeld 8.837.000 9.640.000 8.549.000 7.842.000 5.307.000
Betalbar skatt 0 0 0 378.000 164.000
Skyldig offentlige avgifter 329.000 63.000 135.000 152.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.342.000 1.235.000 1.197.000 754.000 866.000
Sum kortsiktig gjeld 10.507.000 10.938.000 9.880.000 9.126.000 6.553.000
Sum gjeld og egenkapital 15.591.000 16.705.000 16.621.000 13.494.000 10.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.428.000 -1.051.000 878.000 2.106.000 1.018.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.2 1.2
Soliditet 17.2 17.7 21.3 25.4 23.2
Resultatgrad -0.5 -1.1 0.3 3.4 3.5
Rentedekningsgrad -2.1 -4.9 2.2 25.9 23.4
Gjeldsgrad 4.8 4.6 3.7 2.9 3.3
Total kapitalrentabilitet -1.5 -3.6 1.2 11.5 16.1
Signatur
30.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex