Elsjekk Norge As
Juridisk navn:  Elsjekk Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Idas vei 151 Idas vei 151 Fax:
0981 Oslo 981 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914272009
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
694.44%
Resultat  
  
306.25%
Egenkapital  
  
42.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 143.000 18.000 228.000 317.000 18.000
Resultat: 33.000 -16.000 -100.000 32.000 -39.000
Egenkapital: -45.000 -78.000 -62.000 38.000 7.000
Regnskap for  Elsjekk Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 143.000 18.000 228.000 317.000 18.000
Driftskostnader -109.000 -34.000 -320.000 -285.000 -58.000
Driftsresultat 33.000 -16.000 -91.000 31.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 0 0
Finans 0 -9.000 0 0
Resultat før skatt 33.000 -16.000 -100.000 32.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -16.000 -100.000 32.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 122.000 63.000 66.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 3.000 78.000 6.000
Sum eiendeler 2.000 1.000 125.000 141.000 72.000
Sum opptjent egenkapital -145.000 -178.000 -162.000 -62.000 -93.000
Sum egenkapital -45.000 -78.000 -62.000 38.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 127.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 79.000 60.000 103.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 1.000 125.000 141.000 72.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 9.000 228.000 317.000 18.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 143.000 18.000 228.000 317.000 18.000
Varekostnad -2.000 -5.000 -5.000 -4.000 -1.000
Lønninger -80.000 0 -128.000 -128.000 0
Avskrivning -18.000 -64.000 -26.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -11.000 -123.000 -127.000 -33.000
Driftskostnader -109.000 -34.000 -320.000 -285.000 -58.000
Driftsresultat 33.000 -16.000 -91.000 31.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 0 0
Finans 0 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -16.000 -100.000 32.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 122.000 63.000 66.000
Sum varige driftsmidler 0 122.000 63.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 122.000 63.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000 3.000 68.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 3.000 78.000 6.000
Sum eiendeler 2.000 1.000 125.000 141.000 72.000
Sum opptjent egenkapital -145.000 -178.000 -162.000 -62.000 -93.000
Sum egenkapital -45.000 -78.000 -62.000 38.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 127.000 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -1.000 -2.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 81.000 60.000 78.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 79.000 60.000 103.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 1.000 125.000 141.000 72.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -78.000 -57.000 -25.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.8 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.8 0.1
Soliditet -1.500.0 -49.6 2 9.7
Resultatgrad 23.1 -88.9 -39.9 9.8 -216.7
Rentedekningsgrad -10.1
Gjeldsgrad -1.1 2.7 9.3
Total kapitalrentabilitet 1.100.0 -72.8 2 -54.2
Signatur
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex