Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ellingsøy Vassverk Sa
Juridisk navn:  Ellingsøy Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70156171
c/o Harald Skorgevik Øvre Remaveg 10 Ellingsøyvegen 557 Fax: 70130302
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 970056564
Aksjekapital: 2.432.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/23/1964
Foretakstype: SA
Revisor: Revisor Nordstrand As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.05%
Resultat  
  
1161.11%
Egenkapital  
  
3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.724.000 4.036.000 4.506.000 5.464.000 4.809.000
Resultat: 227.000 18.000 -484.000 193.000 50.000
Egenkapital: 7.040.000 6.813.000 6.794.000 7.278.000 7.085.000
Regnskap for  Ellingsøy Vassverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.724.000 4.036.000 4.506.000 5.464.000 4.809.000
Driftskostnader -4.168.000 -3.765.000 -4.487.000 -4.962.000 -4.433.000
Driftsresultat 557.000 271.000 20.000 503.000 377.000
Finansinntekter 11.000 18.000 20.000 17.000 18.000
Finanskostnader -341.000 -270.000 -523.000 -327.000 -346.000
Finans -330.000 -252.000 -503.000 -310.000 -328.000
Resultat før skatt 227.000 18.000 -484.000 193.000 50.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 227.000 18.000 -484.000 193.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.601.000 17.296.000 16.905.000 14.295.000 14.653.000
Sum omløpsmidler 2.023.000 2.758.000 3.932.000 2.719.000 3.583.000
Sum eiendeler 19.624.000 20.054.000 20.837.000 17.014.000 18.236.000
Sum opptjent egenkapital 4.517.000 4.290.000 4.271.000 4.755.000 4.562.000
Sum egenkapital 7.040.000 6.813.000 6.794.000 7.278.000 7.085.000
Sum langsiktig gjeld 11.607.000 12.535.000 13.464.000 9.300.000 10.044.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 707.000 580.000 436.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 19.624.000 20.055.000 20.838.000 17.014.000 18.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.724.000 4.036.000 4.506.000 5.464.000 4.809.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.724.000 4.036.000 4.506.000 5.464.000 4.809.000
Varekostnad -375.000 -162.000 -632.000 -632.000 -606.000
Lønninger -148.000 -144.000 -181.000 -131.000 -158.000
Avskrivning -886.000 -837.000 -1.600.000 -1.340.000 -1.295.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.759.000 -2.622.000 -2.074.000 -2.859.000 -2.374.000
Driftskostnader -4.168.000 -3.765.000 -4.487.000 -4.962.000 -4.433.000
Driftsresultat 557.000 271.000 20.000 503.000 377.000
Finansinntekter 11.000 18.000 20.000 17.000 18.000
Finanskostnader -341.000 -270.000 -523.000 -327.000 -346.000
Finans -330.000 -252.000 -503.000 -310.000 -328.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 227.000 18.000 -484.000 193.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 17.601.000 17.296.000 16.905.000 14.295.000 14.653.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.601.000 17.296.000 16.905.000 14.295.000 14.653.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.601.000 17.296.000 16.905.000 14.295.000 14.653.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.950.000 1.496.000 1.754.000 1.947.000 2.032.000
Andre fordringer 32.000 404.000 893.000 21.000 305.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 858.000 1.286.000 751.000 1.246.000
Sum omløpsmidler 2.023.000 2.758.000 3.932.000 2.719.000 3.583.000
Sum eiendeler 19.624.000 20.054.000 20.837.000 17.014.000 18.236.000
Sum opptjent egenkapital 4.517.000 4.290.000 4.271.000 4.755.000 4.562.000
Sum egenkapital 7.040.000 6.813.000 6.794.000 7.278.000 7.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 239.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.607.000 12.535.000 13.464.000 9.300.000 10.044.000
Leverandørgjeld 108.000 576.000 385.000 283.000 933.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 414.000 29.000 47.000 80.000 102.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 103.000 147.000 73.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 707.000 580.000 436.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 19.624.000 20.055.000 20.838.000 17.014.000 18.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.046.000 2.051.000 3.352.000 2.283.000 2.476.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.9 6.8 6.2 3.2
Likviditetsgrad 2 2.1 3.9 6.8 6.2 3.2
Soliditet 35.9 34.0 32.6 42.8 38.9
Resultatgrad 11.8 6.7 0.4 9.2 7.8
Rentedekningsgrad 1.6 1.0 0 1.5 1.1
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 1.4 0.2 3.1 2.2
Signatur
04.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex