Elektroverkstedet AS
Juridisk navn:  Elektroverkstedet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38056440
Svanedamsveien 10 Svanedamsveien 10 Fax: 38056441
4621 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 945127015
Aksjekapital: 986.017 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/18/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice V/kai I Homestad
Utvikling:
Omsetning  
  
12.83%
Resultat  
  
267.56%
Egenkapital  
  
36.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.344.000 10.054.000 10.572.000 10.425.000 10.577.000
Resultat: 439.000 -262.000 110.000 227.000 153.000
Egenkapital: 1.268.000 926.000 1.278.000 1.199.000 1.030.000
Regnskap for  Elektroverkstedet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.344.000 10.054.000 10.572.000 10.425.000 10.577.000
Driftskostnader -10.919.000 -10.331.000 -10.469.000 -10.218.000 -10.436.000
Driftsresultat 425.000 -276.000 103.000 208.000 140.000
Finansinntekter 15.000 18.000 10.000 20.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -1.000 -7.000
Finans 14.000 14.000 7.000 19.000 13.000
Resultat før skatt 439.000 -262.000 110.000 227.000 153.000
Skattekostnad -96.000 58.000 -31.000 -58.000 -45.000
Årsresultat 342.000 -204.000 79.000 168.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 286.000 362.000 399.000 464.000 501.000
Sum omløpsmidler 2.557.000 1.885.000 2.380.000 2.336.000 1.955.000
Sum eiendeler 2.843.000 2.247.000 2.779.000 2.800.000 2.456.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 158.000 362.000 283.000 115.000
Sum egenkapital 1.268.000 926.000 1.278.000 1.199.000 1.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 1.322.000 1.501.000 1.601.000 1.426.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.248.000 2.779.000 2.800.000 2.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.344.000 10.054.000 10.572.000 10.425.000 10.577.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.344.000 10.054.000 10.572.000 10.425.000 10.577.000
Varekostnad -3.878.000 -3.133.000 -3.394.000 -3.192.000 -3.536.000
Lønninger -4.874.000 -4.873.000 -4.891.000 -4.846.000 -4.694.000
Avskrivning -54.000 -72.000 -64.000 -53.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.113.000 -2.253.000 -2.120.000 -2.127.000 -2.153.000
Driftskostnader -10.919.000 -10.331.000 -10.469.000 -10.218.000 -10.436.000
Driftsresultat 425.000 -276.000 103.000 208.000 140.000
Finansinntekter 15.000 18.000 10.000 20.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -1.000 -7.000
Finans 14.000 14.000 7.000 19.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 342.000 -204.000 79.000 168.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 87.000 30.000 27.000 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 265.000 337.000 383.000 356.000
Sum varige driftsmidler 249.000 265.000 337.000 383.000 356.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 10.000 32.000 54.000 76.000
Sum anleggsmidler 286.000 362.000 399.000 464.000 501.000
Varebeholdning 399.000 479.000 481.000 367.000 343.000
Kundefordringer 675.000 574.000 704.000 761.000 583.000
Andre fordringer 164.000 190.000 170.000 225.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.320.000 642.000 1.026.000 982.000 814.000
Sum omløpsmidler 2.557.000 1.885.000 2.380.000 2.336.000 1.955.000
Sum eiendeler 2.843.000 2.247.000 2.779.000 2.800.000 2.456.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 158.000 362.000 283.000 115.000
Sum egenkapital 1.268.000 926.000 1.278.000 1.199.000 1.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 506.000 381.000 377.000 526.000 433.000
Betalbar skatt 42.000 0 33.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 538.000 464.000 590.000 549.000 516.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 490.000 477.000 501.000 510.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 1.576.000 1.322.000 1.501.000 1.601.000 1.426.000
Sum gjeld og egenkapital 2.844.000 2.248.000 2.779.000 2.800.000 2.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 981.000 563.000 879.000 735.000 529.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.3 1.2 1.1
Soliditet 44.6 41.2 4 42.8 41.9
Resultatgrad 3.7 -2.7 1 2 1.3
Rentedekningsgrad 425.0 34.3 2 2
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.2 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 -11.5 4.1 8.1 6.5
Signatur
29.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex