Elektronor AS
Juridisk navn:  Elektronor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71540300
Postboks 23 Fax: 71540252
6571 Smøla 6570 Smøla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Smøla
Org.nr: 858271592
Aksjekapital: 231.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/29/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.9%
Resultat  
  
15.89%
Egenkapital  
  
16.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.231.000 17.215.000 16.004.000 17.056.000 15.483.000
Resultat: 2.349.000 2.027.000 1.947.000 2.664.000 2.515.000
Egenkapital: 9.031.000 7.775.000 6.205.000 5.712.000 3.698.000
Regnskap for  Elektronor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.231.000 17.215.000 16.004.000 17.056.000 15.483.000
Driftskostnader -15.797.000 -15.100.000 -13.936.000 -14.393.000 -13.055.000
Driftsresultat 2.433.000 2.115.000 2.069.000 2.662.000 2.428.000
Finansinntekter 8.000 16.000 18.000 57.000 105.000
Finanskostnader -92.000 -103.000 -140.000 -55.000 -17.000
Finans -84.000 -87.000 -122.000 2.000 88.000
Resultat før skatt 2.349.000 2.027.000 1.947.000 2.664.000 2.515.000
Skattekostnad -493.000 -457.000 -454.000 -649.000 -629.000
Årsresultat 1.857.000 1.570.000 1.492.000 2.015.000 1.886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.493.000 4.962.000 4.906.000 1.663.000 1.750.000
Sum omløpsmidler 9.009.000 7.351.000 7.409.000 7.763.000 6.765.000
Sum eiendeler 15.502.000 12.313.000 12.315.000 9.426.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 8.800.000 7.544.000 5.974.000 5.481.000 3.467.000
Sum egenkapital 9.031.000 7.775.000 6.205.000 5.712.000 3.698.000
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 1.713.000 2.414.000 917.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 4.271.000 2.826.000 3.696.000 2.796.000 3.817.000
Sum gjeld og egenkapital 15.502.000 12.314.000 12.315.000 9.425.000 8.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.231.000 17.215.000 16.004.000 17.056.000 15.483.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.231.000 17.215.000 16.004.000 17.056.000 15.483.000
Varekostnad -5.818.000 -5.753.000 -5.561.000 -6.104.000 -6.002.000
Lønninger -7.388.000 -6.921.000 -6.427.000 -6.325.000 -5.100.000
Avskrivning -41.000 -53.000 -58.000 -87.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.550.000 -2.483.000 -1.890.000 -1.877.000 -1.859.000
Driftskostnader -15.797.000 -15.100.000 -13.936.000 -14.393.000 -13.055.000
Driftsresultat 2.433.000 2.115.000 2.069.000 2.662.000 2.428.000
Finansinntekter 8.000 16.000 18.000 57.000 105.000
Finanskostnader -92.000 -103.000 -140.000 -55.000 -17.000
Finans -84.000 -87.000 -122.000 2.000 88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -1.000.000 0 -800.000
Årsresultat 1.857.000 1.570.000 1.492.000 2.015.000 1.886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.315.000 1.356.000 1.291.000 1.340.000 1.389.000
Maskiner anlegg 0 8.000 16.000 25.000
Driftsløsøre 0 0 1.000 32.000
Sum varige driftsmidler 1.315.000 1.356.000 1.300.000 1.358.000 1.445.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.156.000 3.606.000 3.606.000 305.000 305.000
Sum anleggsmidler 6.493.000 4.962.000 4.906.000 1.663.000 1.750.000
Varebeholdning 1.274.000 1.064.000 1.061.000 1.097.000 1.047.000
Kundefordringer 2.797.000 2.167.000 2.149.000 2.055.000 2.717.000
Andre fordringer 424.000 341.000 293.000 261.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.513.000 3.778.000 3.906.000 4.349.000 2.789.000
Sum omløpsmidler 9.009.000 7.351.000 7.409.000 7.763.000 6.765.000
Sum eiendeler 15.502.000 12.313.000 12.315.000 9.426.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 8.800.000 7.544.000 5.974.000 5.481.000 3.467.000
Sum egenkapital 9.031.000 7.775.000 6.205.000 5.712.000 3.698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 1.713.000 2.414.000 917.000 1.000.000
Leverandørgjeld 1.045.000 599.000 614.000 519.000 820.000
Betalbar skatt 514.000 457.000 454.000 649.000 629.000
Skyldig offentlige avgifter 1.090.000 844.000 762.000 809.000 840.000
Utbytte -600.000 0 -1.000.000 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.022.000 925.000 865.000 819.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 4.271.000 2.826.000 3.696.000 2.796.000 3.817.000
Sum gjeld og egenkapital 15.502.000 12.314.000 12.315.000 9.425.000 8.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.738.000 4.525.000 3.713.000 4.967.000 2.948.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.6 2 2.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.7 2.4 1.5
Soliditet 58.3 63.1 50.4 60.6 43.4
Resultatgrad 13.3 12.3 12.9 15.6 15.7
Rentedekningsgrad 26.4 20.5 14.8 48.4 142.8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 1 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 15.7 17.3 16.9 28.8 29.7
Signatur
21.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex