Elektronikk & Data AS
Juridisk navn:  Elektronikk & Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tordenskjolds Gate 13 Tordenskjolds Gate 13 Fax:
5031 Bergen 5031 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976570898
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/20/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.67%
Resultat  
  
1560.61%
Egenkapital  
  
833.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 974.000 1.293.000 221.000 128.000 39.000
Resultat: 482.000 -33.000 31.000 -10.000 -61.000
Egenkapital: 420.000 45.000 70.000 48.000 58.000
Regnskap for  Elektronikk & Data AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 974.000 1.293.000 221.000 128.000 39.000
Driftskostnader -492.000 -1.329.000 -189.000 -138.000 -81.000
Driftsresultat 482.000 -36.000 31.000 -10.000 -42.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -19.000
Finans -1.000 4.000 0 0 -19.000
Resultat før skatt 482.000 -33.000 31.000 -10.000 -61.000
Skattekostnad -106.000 7.000 -9.000 0 8.000
Årsresultat 376.000 -26.000 22.000 -10.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 338.000 58.000 50.000 60.000 60.000
Sum omløpsmidler 341.000 534.000 114.000 65.000 5.000
Sum eiendeler 679.000 592.000 164.000 125.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 -55.000 -30.000 -52.000 -42.000
Sum egenkapital 420.000 45.000 70.000 48.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 547.000 94.000 77.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 592.000 164.000 125.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 974.000 1.293.000 221.000 128.000 37.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 974.000 1.293.000 221.000 128.000 39.000
Varekostnad -21.000 -43.000 -11.000 -16.000 -1.000
Lønninger -372.000 -1.175.000 -113.000 0 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -111.000 -65.000 -122.000 -57.000
Driftskostnader -492.000 -1.329.000 -189.000 -138.000 -81.000
Driftsresultat 482.000 -36.000 31.000 -10.000 -42.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -19.000
Finans -1.000 4.000 0 0 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 376.000 -26.000 22.000 -10.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 50.000 60.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 338.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 338.000 58.000 50.000 60.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 128.000 80.000 23.000 0
Andre fordringer 75.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 266.000 406.000 34.000 42.000 5.000
Sum omløpsmidler 341.000 534.000 114.000 65.000 5.000
Sum eiendeler 679.000 592.000 164.000 125.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 -55.000 -30.000 -52.000 -42.000
Sum egenkapital 420.000 45.000 70.000 48.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 48.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 345.000 8.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 200.000 86.000 76.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 547.000 94.000 77.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 592.000 164.000 125.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.000 -13.000 20.000 -12.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.2 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.2 0.8 0.7
Soliditet 61.9 7.6 42.7 38.4 89.2
Resultatgrad 49.5 -2.8 1 -7.8 -107.7
Rentedekningsgrad 482.0 -2.2
Gjeldsgrad 0.6 12.2 1.3 1.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 71.0 -5.4 18.9 -64.6
Signatur
23.11.2012
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex