Elektro-Kjøl Spesialisten As
Juridisk navn:  Elektro-Kjøl Spesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35091677
Postboks 68 Sam Eydes Gate 201 Fax: 35091519
3661 Rjukan 3660 Rjukan
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 959460914
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rjukan Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.24%
Resultat  
  
-463.08%
Egenkapital  
  
-7.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 389.000 662.000 1.190.000 1.568.000 1.606.000
Resultat: -236.000 65.000 304.000 689.000 694.000
Egenkapital: 2.263.000 2.450.000 2.400.000 2.163.000 1.938.000
Regnskap for  Elektro-Kjøl Spesialisten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 389.000 662.000 1.190.000 1.568.000 1.606.000
Driftskostnader -643.000 -620.000 -903.000 -893.000 -922.000
Driftsresultat -254.000 42.000 287.000 676.000 684.000
Finansinntekter 18.000 23.000 17.000 14.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 18.000 23.000 17.000 13.000 10.000
Resultat før skatt -236.000 65.000 304.000 689.000 694.000
Skattekostnad 49.000 -14.000 -67.000 -164.000 -172.000
Årsresultat -187.000 51.000 236.000 525.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 864.000 904.000 944.000 981.000 1.060.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.726.000 1.706.000 1.883.000 2.059.000
Sum eiendeler 2.431.000 2.630.000 2.650.000 2.864.000 3.119.000
Sum opptjent egenkapital 2.063.000 2.250.000 2.200.000 1.963.000 1.738.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.450.000 2.400.000 2.163.000 1.938.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 53.000 31.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 130.000 197.000 670.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 2.630.000 2.650.000 2.864.000 3.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 263.000 535.000 991.000 1.363.000 1.477.000
Andre inntekter 127.000 127.000 199.000 206.000 129.000
Driftsinntekter 389.000 662.000 1.190.000 1.568.000 1.606.000
Varekostnad -15.000 0 0 0 0
Lønninger -445.000 -419.000 -709.000 -707.000 -678.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -51.000 -79.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -177.000 -143.000 -107.000 -165.000
Driftskostnader -643.000 -620.000 -903.000 -893.000 -922.000
Driftsresultat -254.000 42.000 287.000 676.000 684.000
Finansinntekter 18.000 23.000 17.000 14.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 18.000 23.000 17.000 13.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -800.000
Årsresultat -187.000 51.000 236.000 525.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 752.000 774.000 797.000 820.000 843.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 104.000 105.000 161.000 217.000
Sum varige driftsmidler 855.000 879.000 902.000 981.000 1.060.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 26.000 42.000 0 0
Sum anleggsmidler 864.000 904.000 944.000 981.000 1.060.000
Varebeholdning 7.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kundefordringer 118.000 13.000 62.000 247.000 124.000
Andre fordringer 52.000 4.000 6.000 41.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.390.000 1.687.000 1.617.000 1.573.000 1.912.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.726.000 1.706.000 1.883.000 2.059.000
Sum eiendeler 2.431.000 2.630.000 2.650.000 2.864.000 3.119.000
Sum opptjent egenkapital 2.063.000 2.250.000 2.200.000 1.963.000 1.738.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.450.000 2.400.000 2.163.000 1.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 50.000 53.000 31.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 300.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 53.000 31.000 38.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 4.000 0 1.000
Betalbar skatt 17.000 45.000 171.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 53.000 78.000 130.000 108.000
Utbytte 0 0 -300.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 45.000 55.000 70.000 69.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 130.000 197.000 670.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 2.630.000 2.650.000 2.864.000 3.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.450.000 1.596.000 1.509.000 1.213.000 916.000
Likviditetsgrad 1 13.4 13.3 8.7 2.8 1.8
Likviditetsgrad 2 13.3 13.1 8.5 2.8 1.8
Soliditet 93.1 93.2 90.6 75.5 62.1
Resultatgrad -65.3 6.3 24.1 43.1 42.6
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.7 2.5 11.5 24.1 22.3
Signatur
07.06.2006
JANSEN ARILD
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
JANSEN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex