Elektrikerservice Hallingdal AS
Juridisk navn:  Elektrikerservice Hallingdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99400963
Narvebrøten 28 Narvebrøten 28 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 992360879
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Økoservice As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.07%
Resultat  
  
-2.37%
Egenkapital  
  
-49.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.339.000 34.429.000 31.332.000 30.167.000 23.736.000
Resultat: 7.416.000 7.596.000 5.918.000 7.938.000 5.280.000
Egenkapital: 5.402.000 10.619.000 4.696.000 3.643.000 6.945.000
Regnskap for  Elektrikerservice Hallingdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.339.000 34.429.000 31.332.000 30.167.000 23.736.000
Driftskostnader -33.937.000 -26.840.000 -25.435.000 -22.099.000 -18.372.000
Driftsresultat 7.401.000 7.590.000 5.898.000 8.068.000 5.364.000
Finansinntekter 29.000 30.000 187.000 97.000 18.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -167.000 -227.000 -102.000
Finans 14.000 6.000 20.000 -130.000 -84.000
Resultat før skatt 7.416.000 7.596.000 5.918.000 7.938.000 5.280.000
Skattekostnad -1.633.000 -1.673.000 -1.365.000 -1.962.000 -1.326.000
Årsresultat 5.783.000 5.923.000 4.553.000 5.976.000 3.954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.445.000 2.386.000 1.396.000 1.700.000 9.055.000
Sum omløpsmidler 16.798.000 15.704.000 16.945.000 22.266.000 9.456.000
Sum eiendeler 20.243.000 18.090.000 18.341.000 23.966.000 18.511.000
Sum opptjent egenkapital 5.332.000 10.549.000 4.626.000 3.573.000 6.845.000
Sum egenkapital 5.402.000 10.619.000 4.696.000 3.643.000 6.945.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.301.000 6.687.000
Sum kortsiktig gjeld 14.841.000 7.471.000 13.645.000 14.022.000 4.879.000
Sum gjeld og egenkapital 20.243.000 18.090.000 18.341.000 23.966.000 18.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.213.000 34.221.000 31.238.000 29.292.000 23.735.000
Andre inntekter 127.000 208.000 94.000 875.000 1.000
Driftsinntekter 41.339.000 34.429.000 31.332.000 30.167.000 23.736.000
Varekostnad -15.764.000 -12.069.000 -12.186.000 -11.700.000 -9.962.000
Lønninger -12.856.000 -10.448.000 -8.834.000 -6.592.000 -5.749.000
Avskrivning -1.041.000 -742.000 -548.000 -708.000 -278.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.276.000 -3.581.000 -3.867.000 -3.099.000 -2.383.000
Driftskostnader -33.937.000 -26.840.000 -25.435.000 -22.099.000 -18.372.000
Driftsresultat 7.401.000 7.590.000 5.898.000 8.068.000 5.364.000
Finansinntekter 29.000 30.000 187.000 97.000 18.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -167.000 -227.000 -102.000
Finans 14.000 6.000 20.000 -130.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 0 -3.500.000 -8.000.000 0
Årsresultat 5.783.000 5.923.000 4.553.000 5.976.000 3.954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 8.000 37.000 0 32.000
Fast eiendom 212.000 117.000 104.000 61.000 7.643.000
Maskiner anlegg 2.826.000 1.742.000 536.000 780.000 769.000
Driftsløsøre 338.000 487.000 686.000 827.000 600.000
Sum varige driftsmidler 3.375.000 2.345.000 1.326.000 1.667.000 9.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 33.000 11.000
Sum anleggsmidler 3.445.000 2.386.000 1.396.000 1.700.000 9.055.000
Varebeholdning 5.913.000 4.873.000 4.589.000 4.437.000 3.225.000
Kundefordringer 7.742.000 8.154.000 7.792.000 4.730.000 3.822.000
Andre fordringer 1.382.000 1.058.000 1.239.000 7.499.000 786.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.761.000 1.619.000 3.325.000 5.600.000 1.622.000
Sum omløpsmidler 16.798.000 15.704.000 16.945.000 22.266.000 9.456.000
Sum eiendeler 20.243.000 18.090.000 18.341.000 23.966.000 18.511.000
Sum opptjent egenkapital 5.332.000 10.549.000 4.626.000 3.573.000 6.845.000
Sum egenkapital 5.402.000 10.619.000 4.696.000 3.643.000 6.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 68.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.301.000 6.687.000
Leverandørgjeld 2.382.000 1.422.000 1.710.000 1.777.000 2.041.000
Betalbar skatt 1.662.000 1.644.000 1.470.000 1.801.000 1.200.000
Skyldig offentlige avgifter 3.360.000 2.730.000 2.398.000 1.797.000 1.035.000
Utbytte -6.000.000 0 -3.500.000 -8.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.438.000 1.675.000 4.567.000 648.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 14.841.000 7.471.000 13.645.000 14.022.000 4.879.000
Sum gjeld og egenkapital 20.243.000 18.090.000 18.341.000 23.966.000 18.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.957.000 8.233.000 3.300.000 8.244.000 4.577.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1 1.2 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 0.9 1.3 1.3
Soliditet 26.7 58.7 25.6 15.2 37.5
Resultatgrad 17.9 2 18.8 26.7 22.6
Rentedekningsgrad 493.4 316.3 35.3 35.5 52.6
Gjeldsgrad 2.7 0.7 2.9 5.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 36.7 42.1 33.2 34.1 29.1
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex