Elektriker Gruppen AS
Juridisk navn:  Elektriker Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22040404
Postboks 134 Manglerud Tevlingveien 23 Fax: 22040404
0612 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879899222
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 5/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.01%
Resultat  
  
6.81%
Egenkapital  
  
1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 104.313.000 121.305.000 111.074.000 83.941.000 93.590.000
Resultat: 2.934.000 2.747.000 3.103.000 1.719.000 -1.822.000
Egenkapital: 7.302.000 7.220.000 8.216.000 7.591.000 5.881.000
Regnskap for  Elektriker Gruppen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 104.313.000 121.305.000 111.074.000 83.941.000 93.590.000
Driftskostnader -101.765.000 -118.852.000 -108.137.000 -82.213.000 -95.368.000
Driftsresultat 2.549.000 2.454.000 2.936.000 1.729.000 -1.778.000
Finansinntekter 512.000 379.000 294.000 157.000 186.000
Finanskostnader -126.000 -86.000 -126.000 -166.000 -230.000
Finans 386.000 293.000 168.000 -9.000 -44.000
Resultat før skatt 2.934.000 2.747.000 3.103.000 1.719.000 -1.822.000
Skattekostnad -700.000 -573.000 -741.000 -441.000 391.000
Årsresultat 2.235.000 2.174.000 2.363.000 1.278.000 -1.432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.879.000 1.555.000 1.184.000 1.452.000 3.443.000
Sum omløpsmidler 32.119.000 40.224.000 35.022.000 20.932.000 23.401.000
Sum eiendeler 34.998.000 41.779.000 36.206.000 22.384.000 26.844.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.542.000 4.538.000 3.913.000 2.635.000
Sum egenkapital 7.302.000 7.220.000 8.216.000 7.591.000 5.881.000
Sum langsiktig gjeld 1.716.000 484.000 589.000 689.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 25.980.000 34.075.000 27.401.000 14.104.000 20.202.000
Sum gjeld og egenkapital 34.998.000 41.779.000 36.206.000 22.384.000 26.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.946.000 121.227.000 111.074.000 83.804.000 92.998.000
Andre inntekter 367.000 78.000 0 138.000 592.000
Driftsinntekter 104.313.000 121.305.000 111.074.000 83.941.000 93.590.000
Varekostnad -40.612.000 -47.811.000 -38.777.000 -36.677.000 -36.887.000
Lønninger -46.771.000 -54.953.000 -53.140.000 -33.401.000 -42.780.000
Avskrivning -385.000 -367.000 -369.000 -337.000 -467.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.997.000 -15.721.000 -15.851.000 -11.798.000 -15.234.000
Driftskostnader -101.765.000 -118.852.000 -108.137.000 -82.213.000 -95.368.000
Driftsresultat 2.549.000 2.454.000 2.936.000 1.729.000 -1.778.000
Finansinntekter 512.000 379.000 294.000 157.000 186.000
Finanskostnader -126.000 -86.000 -126.000 -166.000 -230.000
Finans 386.000 293.000 168.000 -9.000 -44.000
Konsernbidrag -2.153.000 -3.170.000 -3.137.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.235.000 2.174.000 2.363.000 1.278.000 -1.432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.000 164.000 94.000 671.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.879.000 1.320.000 1.020.000 803.000 1.254.000
Sum varige driftsmidler 2.879.000 1.320.000 1.020.000 803.000 1.254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 556.000 1.519.000
Sum anleggsmidler 2.879.000 1.555.000 1.184.000 1.452.000 3.443.000
Varebeholdning 284.000 266.000 131.000 45.000 37.000
Kundefordringer 10.162.000 16.133.000 13.494.000 10.173.000 12.603.000
Andre fordringer 1.375.000 1.765.000 1.465.000 835.000 1.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.298.000 22.009.000 19.297.000 8.009.000 9.346.000
Sum omløpsmidler 32.119.000 40.224.000 35.022.000 20.932.000 23.401.000
Sum eiendeler 34.998.000 41.779.000 36.206.000 22.384.000 26.844.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.542.000 4.538.000 3.913.000 2.635.000
Sum egenkapital 7.302.000 7.220.000 8.216.000 7.591.000 5.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.781.000 3.679.000 3.398.000 42.000 660.000
Sum langsiktig gjeld 1.716.000 484.000 589.000 689.000 762.000
Leverandørgjeld 5.817.000 11.390.000 5.125.000 5.334.000 8.287.000
Betalbar skatt 324.000 596.000 774.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.797.000 8.996.000 9.429.000 5.039.000 4.177.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.261.000 9.414.000 8.675.000 3.689.000 7.078.000
Sum kortsiktig gjeld 25.980.000 34.075.000 27.401.000 14.104.000 20.202.000
Sum gjeld og egenkapital 34.998.000 41.779.000 36.206.000 22.384.000 26.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.139.000 6.149.000 7.621.000 6.828.000 3.199.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2
Soliditet 20.9 17.3 22.7 33.9 21.9
Resultatgrad 2.4 2 2.6 2.1 -1.9
Rentedekningsgrad 20.2 28.5 23.3 10.4 -7.7
Gjeldsgrad 3.8 4.8 3.4 1.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 8.7 6.8 8.9 8.4 -5.9
Signatur
29.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex