Elektriker AS
Juridisk navn:  Elektriker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90078766
Ingvald Ystgaards Veg 3B Ingvald Ystgaards veg 3B Fax: 73107729
7047 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990028273
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktiva Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.73%
Resultat  
  
139.63%
Egenkapital  
  
9.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.920.000 3.247.000 3.623.000 3.641.000 3.737.000
Resultat: 170.000 -429.000 300.000 404.000 68.000
Egenkapital: 1.605.000 1.472.000 1.807.000 1.580.000 1.277.000
Regnskap for  Elektriker AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.920.000 3.247.000 3.623.000 3.641.000 3.737.000
Driftskostnader -3.679.000 -3.576.000 -3.286.000 -3.207.000 -3.541.000
Driftsresultat 241.000 -329.000 338.000 435.000 195.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -100.000 -45.000 -31.000 -128.000
Finans -70.000 -100.000 -39.000 -30.000 -127.000
Resultat før skatt 170.000 -429.000 300.000 404.000 68.000
Skattekostnad -38.000 94.000 -73.000 -102.000 -24.000
Årsresultat 133.000 -335.000 227.000 303.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 309.000 377.000 288.000 357.000 484.000
Sum omløpsmidler 4.409.000 4.067.000 3.643.000 3.358.000 5.211.000
Sum eiendeler 4.718.000 4.444.000 3.931.000 3.715.000 5.695.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 1.372.000 1.707.000 1.480.000 1.177.000
Sum egenkapital 1.605.000 1.472.000 1.807.000 1.580.000 1.277.000
Sum langsiktig gjeld 1.450.000 1.649.000 1.259.000 1.368.000 2.664.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.323.000 864.000 766.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 4.718.000 4.444.000 3.930.000 3.714.000 5.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.192.000 3.650.000 3.623.000 3.641.000 3.737.000
Andre inntekter -272.000 -403.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.920.000 3.247.000 3.623.000 3.641.000 3.737.000
Varekostnad -757.000 -536.000 -700.000 -648.000 -765.000
Lønninger -2.198.000 -2.204.000 -1.940.000 -1.720.000 -1.777.000
Avskrivning -31.000 -74.000 -67.000 -67.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -693.000 -762.000 -579.000 -772.000 -932.000
Driftskostnader -3.679.000 -3.576.000 -3.286.000 -3.207.000 -3.541.000
Driftsresultat 241.000 -329.000 338.000 435.000 195.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -100.000 -45.000 -31.000 -128.000
Finans -70.000 -100.000 -39.000 -30.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 -335.000 227.000 303.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 169.000 207.000 112.000 107.000 168.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 80.000 83.000 150.000 216.000
Sum varige driftsmidler 49.000 80.000 83.000 150.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 90.000 93.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 309.000 377.000 288.000 357.000 484.000
Varebeholdning 581.000 467.000 119.000 99.000 88.000
Kundefordringer 3.126.000 3.185.000 3.325.000 2.886.000 3.882.000
Andre fordringer 38.000 12.000 22.000 8.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 664.000 402.000 177.000 365.000 1.207.000
Sum omløpsmidler 4.409.000 4.067.000 3.643.000 3.358.000 5.211.000
Sum eiendeler 4.718.000 4.444.000 3.931.000 3.715.000 5.695.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 1.372.000 1.707.000 1.480.000 1.177.000
Sum egenkapital 1.605.000 1.472.000 1.807.000 1.580.000 1.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.450.000 1.649.000 1.259.000 1.368.000 2.664.000
Leverandørgjeld 333.000 250.000 99.000 143.000 122.000
Betalbar skatt 0 78.000 41.000 0
Skyldig offentlige avgifter 336.000 349.000 434.000 426.000 997.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 994.000 724.000 254.000 156.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 1.323.000 864.000 766.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 4.718.000 4.444.000 3.930.000 3.714.000 5.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.746.000 2.744.000 2.779.000 2.592.000 3.457.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.1 4.2 4.4 3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.7 4.1 4.3 2.9
Soliditet 34.0 33.1 4 42.5 22.4
Resultatgrad 6.1 -10.1 9.3 11.9 5.2
Rentedekningsgrad 3.4 -3.3 7.5 1 1.5
Gjeldsgrad 1.9 2 1.2 1.4 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 -7.4 8.8 11.7 3.4
Signatur
28.11.2012
SIGNATUR I FELLESSKAP
OLA BØLVIKEN
WILLY LIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex