Elektriker 1 AS
Juridisk navn:  Elektriker 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98211983
Geithusberga 2A Geithusberga 2A Fax:
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 995878356
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/5/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.33%
Resultat  
  
1208.33%
Egenkapital  
  
41.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.990.000 12.566.000 13.784.000 11.337.000 10.339.000
Resultat: 314.000 24.000 47.000 318.000 325.000
Egenkapital: 695.000 491.000 494.000 1.187.000 930.000
Regnskap for  Elektriker 1 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.990.000 12.566.000 13.784.000 11.337.000 10.339.000
Driftskostnader -13.675.000 -12.508.000 -13.724.000 -11.004.000 -10.014.000
Driftsresultat 314.000 58.000 60.000 333.000 325.000
Finansinntekter 38.000 16.000 8.000 8.000 16.000
Finanskostnader -39.000 -50.000 -21.000 -23.000 -16.000
Finans -1.000 -34.000 -13.000 -15.000 0
Resultat før skatt 314.000 24.000 47.000 318.000 325.000
Skattekostnad -110.000 -27.000 -41.000 -61.000 -79.000
Årsresultat 203.000 -3.000 7.000 257.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 744.000 853.000 740.000 795.000 345.000
Sum omløpsmidler 3.352.000 3.099.000 3.494.000 3.151.000 2.517.000
Sum eiendeler 4.096.000 3.952.000 4.234.000 3.946.000 2.862.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 386.000 389.000 1.082.000 825.000
Sum egenkapital 695.000 491.000 494.000 1.187.000 930.000
Sum langsiktig gjeld 508.000 642.000 583.000 800.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 2.894.000 2.819.000 3.158.000 1.959.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 4.097.000 3.952.000 4.235.000 3.946.000 2.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.354.000 12.620.000 13.724.000 12.387.000 9.378.000
Andre inntekter -364.000 -54.000 60.000 -1.050.000 961.000
Driftsinntekter 13.990.000 12.566.000 13.784.000 11.337.000 10.339.000
Varekostnad -5.645.000 -4.856.000 -6.114.000 -5.106.000 -5.025.000
Lønninger -5.716.000 -5.558.000 -5.424.000 -4.183.000 -3.669.000
Avskrivning -294.000 -271.000 -211.000 -156.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.020.000 -1.823.000 -1.975.000 -1.559.000 -1.227.000
Driftskostnader -13.675.000 -12.508.000 -13.724.000 -11.004.000 -10.014.000
Driftsresultat 314.000 58.000 60.000 333.000 325.000
Finansinntekter 38.000 16.000 8.000 8.000 16.000
Finanskostnader -39.000 -50.000 -21.000 -23.000 -16.000
Finans -1.000 -34.000 -13.000 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -700.000 0 0
Årsresultat 203.000 -3.000 7.000 257.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 729.000 838.000 725.000 780.000 308.000
Sum varige driftsmidler 729.000 838.000 725.000 780.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 37.000
Sum anleggsmidler 744.000 853.000 740.000 795.000 345.000
Varebeholdning 416.000 359.000 176.000 295.000 316.000
Kundefordringer 2.277.000 2.131.000 2.842.000 1.782.000 1.686.000
Andre fordringer 114.000 187.000 152.000 193.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 545.000 422.000 325.000 881.000 353.000
Sum omløpsmidler 3.352.000 3.099.000 3.494.000 3.151.000 2.517.000
Sum eiendeler 4.096.000 3.952.000 4.234.000 3.946.000 2.862.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 386.000 389.000 1.082.000 825.000
Sum egenkapital 695.000 491.000 494.000 1.187.000 930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 508.000 642.000 583.000 800.000 232.000
Leverandørgjeld 693.000 782.000 1.090.000 790.000 408.000
Betalbar skatt 110.000 27.000 41.000 61.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 1.391.000 905.000 981.000 865.000 547.000
Utbytte 0 -700.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 699.000 1.105.000 446.000 243.000 667.000
Sum kortsiktig gjeld 2.894.000 2.819.000 3.158.000 1.959.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 4.097.000 3.952.000 4.235.000 3.946.000 2.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 458.000 280.000 336.000 1.192.000 817.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1.5 1.3
Soliditet 17.0 12.4 11.7 30.1 32.5
Resultatgrad 2.2 0.5 0.4 2.9 3.1
Rentedekningsgrad 8.1 1.2 2.9 14.5 20.3
Gjeldsgrad 4.9 7 7.6 2.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 1.9 1.6 8.6 11.9
Signatur
17.08.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex