Elektriker1 Romerike As
Juridisk navn:  Elektriker1 Romerike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90666444
Bibliotekgata 30 Bibliotekgata 30 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 999056253
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/21/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: A-1 Revisjon Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.45%
Resultat  
  
34.92%
Egenkapital  
  
2.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.271.000 23.461.000 16.802.000 14.791.000 14.122.000
Resultat: 5.088.000 3.771.000 2.443.000 3.061.000 688.000
Egenkapital: 7.749.000 7.584.000 6.162.000 5.757.000 4.999.000
Regnskap for  Elektriker1 Romerike As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.271.000 23.461.000 16.802.000 14.791.000 14.122.000
Driftskostnader -19.210.000 -19.726.000 -14.380.000 -11.745.000 -13.445.000
Driftsresultat 5.061.000 3.735.000 2.424.000 3.046.000 676.000
Finansinntekter 32.000 36.000 22.000 18.000 12.000
Finanskostnader -6.000 0 -3.000 -2.000 -1.000
Finans 26.000 36.000 19.000 16.000 11.000
Resultat før skatt 5.088.000 3.771.000 2.443.000 3.061.000 688.000
Skattekostnad -1.132.000 -848.000 -538.000 -804.000 -184.000
Årsresultat 3.956.000 2.923.000 1.905.000 2.257.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 103.000 144.000 27.000 75.000
Sum omløpsmidler 12.383.000 11.329.000 9.336.000 8.414.000 7.539.000
Sum eiendeler 12.590.000 11.432.000 9.480.000 8.441.000 7.614.000
Sum opptjent egenkapital 7.709.000 7.554.000 6.132.000 5.727.000 4.969.000
Sum egenkapital 7.749.000 7.584.000 6.162.000 5.757.000 4.999.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 4.842.000 3.847.000 3.319.000 2.684.000 2.613.000
Sum gjeld og egenkapital 12.591.000 11.431.000 9.481.000 8.441.000 7.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.269.000 23.450.000 16.740.000 14.791.000 14.058.000
Andre inntekter 2.000 12.000 62.000 0 64.000
Driftsinntekter 24.271.000 23.461.000 16.802.000 14.791.000 14.122.000
Varekostnad -8.918.000 -9.759.000 -6.133.000 -4.808.000 -6.363.000
Lønninger -8.683.000 -7.940.000 -6.777.000 -5.686.000 -5.726.000
Avskrivning -45.000 -42.000 -57.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.564.000 -1.985.000 -1.413.000 -1.204.000 -1.309.000
Driftskostnader -19.210.000 -19.726.000 -14.380.000 -11.745.000 -13.445.000
Driftsresultat 5.061.000 3.735.000 2.424.000 3.046.000 676.000
Finansinntekter 32.000 36.000 22.000 18.000 12.000
Finanskostnader -6.000 0 -3.000 -2.000 -1.000
Finans 26.000 36.000 19.000 16.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.956.000 2.923.000 1.905.000 2.257.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 207.000 103.000 144.000 27.000 75.000
Sum varige driftsmidler 207.000 103.000 144.000 27.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 207.000 103.000 144.000 27.000 75.000
Varebeholdning 150.000 181.000 150.000 0 0
Kundefordringer 5.229.000 6.259.000 3.501.000 3.456.000 3.615.000
Andre fordringer 4.000 36.000 2.000 2.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.999.000 4.854.000 5.683.000 4.956.000 3.902.000
Sum omløpsmidler 12.383.000 11.329.000 9.336.000 8.414.000 7.539.000
Sum eiendeler 12.590.000 11.432.000 9.480.000 8.441.000 7.614.000
Sum opptjent egenkapital 7.709.000 7.554.000 6.132.000 5.727.000 4.969.000
Sum egenkapital 7.749.000 7.584.000 6.162.000 5.757.000 4.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.037.000 345.000 880.000 30.000 572.000
Betalbar skatt 1.132.000 848.000 538.000 805.000 183.000
Skyldig offentlige avgifter 1.752.000 1.615.000 1.202.000 1.193.000 957.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 920.000 1.039.000 698.000 656.000 902.000
Sum kortsiktig gjeld 4.842.000 3.847.000 3.319.000 2.684.000 2.613.000
Sum gjeld og egenkapital 12.591.000 11.431.000 9.481.000 8.441.000 7.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.541.000 7.482.000 6.017.000 5.730.000 4.926.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.9 2.8 3.1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2.9 2.8 3.1 2.9
Soliditet 61.5 66.3 6 68.2 65.7
Resultatgrad 20.9 15.9 14.4 20.6 4.8
Rentedekningsgrad 843.5 8 1 6
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 40.4 3 25.8 36.3 9
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex