Elektriker'n Ringsaker AS
Juridisk navn:  Elektriker'n Ringsaker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62340271
Fossåkeren 1 Fossåkeren 1 Fax: 62340272
2390 Moelv 2390 Moelv
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 987368063
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/5/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.24%
Resultat  
  
40.29%
Egenkapital  
  
-1.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.234.000 22.463.000 21.801.000 24.142.000 24.024.000
Resultat: 1.170.000 834.000 361.000 1.441.000 1.765.000
Egenkapital: 5.605.000 5.699.000 5.058.000 4.790.000 4.707.000
Regnskap for  Elektriker'n Ringsaker AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.234.000 22.463.000 21.801.000 24.142.000 24.024.000
Driftskostnader -26.060.000 -21.619.000 -21.425.000 -22.685.000 -22.209.000
Driftsresultat 1.175.000 844.000 376.000 1.457.000 1.815.000
Finansinntekter 20.000 30.000 22.000 4.000 18.000
Finanskostnader -24.000 -40.000 -37.000 -20.000 -68.000
Finans -4.000 -10.000 -15.000 -16.000 -50.000
Resultat før skatt 1.170.000 834.000 361.000 1.441.000 1.765.000
Skattekostnad -265.000 -192.000 -94.000 -357.000 -451.000
Årsresultat 906.000 642.000 267.000 1.084.000 1.314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 347.000 335.000 374.000 364.000
Sum omløpsmidler 11.929.000 9.766.000 8.768.000 10.916.000 11.058.000
Sum eiendeler 12.241.000 10.113.000 9.103.000 11.290.000 11.422.000
Sum opptjent egenkapital 5.405.000 5.499.000 4.858.000 4.590.000 4.507.000
Sum egenkapital 5.605.000 5.699.000 5.058.000 4.790.000 4.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.636.000 4.413.000 4.045.000 6.499.000 6.715.000
Sum gjeld og egenkapital 12.241.000 10.112.000 9.103.000 11.289.000 11.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.234.000 22.463.000 21.576.000 23.989.000 23.886.000
Andre inntekter 0 225.000 152.000 137.000
Driftsinntekter 27.234.000 22.463.000 21.801.000 24.142.000 24.024.000
Varekostnad -10.134.000 -6.855.000 -7.031.000 -8.147.000 -9.383.000
Lønninger -11.741.000 -10.723.000 -10.283.000 -10.592.000 -9.129.000
Avskrivning -51.000 -67.000 -51.000 -47.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.134.000 -3.974.000 -4.060.000 -3.899.000 -3.647.000
Driftskostnader -26.060.000 -21.619.000 -21.425.000 -22.685.000 -22.209.000
Driftsresultat 1.175.000 844.000 376.000 1.457.000 1.815.000
Finansinntekter 20.000 30.000 22.000 4.000 18.000
Finanskostnader -24.000 -40.000 -37.000 -20.000 -68.000
Finans -4.000 -10.000 -15.000 -16.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 -750.000
Årsresultat 906.000 642.000 267.000 1.084.000 1.314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 152.000 135.000 161.000 161.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 53.000 69.000 0 0
Driftsløsøre 10.000 45.000 66.000 149.000 140.000
Sum varige driftsmidler 48.000 98.000 136.000 149.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 97.000 63.000 63.000 63.000
Sum anleggsmidler 312.000 347.000 335.000 374.000 364.000
Varebeholdning 1.235.000 1.258.000 1.465.000 1.410.000 1.305.000
Kundefordringer 9.463.000 6.517.000 6.496.000 7.658.000 8.816.000
Andre fordringer 142.000 322.000 229.000 391.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.088.000 1.669.000 579.000 1.457.000 820.000
Sum omløpsmidler 11.929.000 9.766.000 8.768.000 10.916.000 11.058.000
Sum eiendeler 12.241.000 10.113.000 9.103.000 11.290.000 11.422.000
Sum opptjent egenkapital 5.405.000 5.499.000 4.858.000 4.590.000 4.507.000
Sum egenkapital 5.605.000 5.699.000 5.058.000 4.790.000 4.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.180.000 501.000 862.000 1.514.000 1.100.000
Betalbar skatt 280.000 209.000 68.000 358.000 448.000
Skyldig offentlige avgifter 2.377.000 1.904.000 1.985.000 2.042.000 2.591.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 1.798.000 1.800.000 1.130.000 1.585.000 1.826.000
Sum kortsiktig gjeld 6.636.000 4.413.000 4.045.000 6.499.000 6.715.000
Sum gjeld og egenkapital 12.241.000 10.112.000 9.103.000 11.289.000 11.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.293.000 5.353.000 4.723.000 4.417.000 4.343.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.2 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.8 1.5 1.5
Soliditet 45.8 56.4 55.6 42.4 41.2
Resultatgrad 4.3 3.8 1.7 6 7.6
Rentedekningsgrad 49.0 21.1 10.2 72.8 26.7
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.8 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.8 8.6 4.4 12.9 1
Signatur
07.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex