Elektriker'n Lillehammer AS
Juridisk navn:  Elektriker'n Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61054777
Hagehaugvegen 4 Hagehaugvegen 4 Fax: 61054778
2613 Lillehammer 2613 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 985926123
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/8/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.19%
Resultat  
  
-7.11%
Egenkapital  
  
9.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.051.000 6.900.000 5.509.000 4.906.000 5.480.000
Resultat: 771.000 830.000 771.000 104.000 392.000
Egenkapital: 2.365.000 2.164.000 1.917.000 1.725.000 1.849.000
Regnskap for  Elektriker'n Lillehammer AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.051.000 6.900.000 5.509.000 4.906.000 5.480.000
Driftskostnader -6.282.000 -6.068.000 -4.733.000 -4.801.000 -5.067.000
Driftsresultat 769.000 832.000 777.000 106.000 414.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -23.000
Finans 2.000 -3.000 -6.000 -2.000 -22.000
Resultat før skatt 771.000 830.000 771.000 104.000 392.000
Skattekostnad -170.000 -183.000 -180.000 -28.000 -101.000
Årsresultat 601.000 647.000 591.000 76.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 120.000 209.000 339.000 346.000
Sum omløpsmidler 4.612.000 4.280.000 3.677.000 2.811.000 3.377.000
Sum eiendeler 4.689.000 4.400.000 3.886.000 3.150.000 3.723.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 2.064.000 1.817.000 1.625.000 1.749.000
Sum egenkapital 2.365.000 2.164.000 1.917.000 1.725.000 1.849.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 185.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 2.236.000 1.892.000 1.239.000 1.647.000
Sum gjeld og egenkapital 4.690.000 4.400.000 3.886.000 3.149.000 3.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.051.000 6.900.000 5.509.000 4.906.000 5.480.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.051.000 6.900.000 5.509.000 4.906.000 5.480.000
Varekostnad -3.209.000 -2.900.000 -1.990.000 -2.174.000 -2.470.000
Lønninger -2.557.000 -2.595.000 -2.274.000 -2.074.000 -2.081.000
Avskrivning -16.000 -88.000 -102.000 -125.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -500.000 -485.000 -367.000 -428.000 -387.000
Driftskostnader -6.282.000 -6.068.000 -4.733.000 -4.801.000 -5.067.000
Driftsresultat 769.000 832.000 777.000 106.000 414.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -23.000
Finans 2.000 -3.000 -6.000 -2.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -200.000 -400.000
Årsresultat 601.000 647.000 591.000 76.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 60.000 45.000 57.000 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 104.000 206.000 298.000
Sum varige driftsmidler 16.000 104.000 206.000 298.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000 0
Sum anleggsmidler 77.000 120.000 209.000 339.000 346.000
Varebeholdning 68.000 65.000 70.000 47.000 47.000
Kundefordringer 3.469.000 3.128.000 1.546.000 1.539.000 2.151.000
Andre fordringer 118.000 82.000 111.000 108.000 218.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 958.000 1.004.000 1.950.000 1.117.000 961.000
Sum omløpsmidler 4.612.000 4.280.000 3.677.000 2.811.000 3.377.000
Sum eiendeler 4.689.000 4.400.000 3.886.000 3.150.000 3.723.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 2.064.000 1.817.000 1.625.000 1.749.000
Sum egenkapital 2.365.000 2.164.000 1.917.000 1.725.000 1.849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 400.000 200.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 185.000 227.000
Leverandørgjeld 146.000 116.000 84.000 6.000 192.000
Betalbar skatt 159.000 198.000 168.000 37.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 723.000 629.000 581.000 624.000 593.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -200.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 898.000 894.000 659.000 372.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 2.236.000 1.892.000 1.239.000 1.647.000
Sum gjeld og egenkapital 4.690.000 4.400.000 3.886.000 3.149.000 3.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.287.000 2.044.000 1.785.000 1.572.000 1.730.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 1.9 2.3 2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 1.9 2.2 2
Soliditet 50.4 49.2 49.3 54.8 49.7
Resultatgrad 10.9 12.1 14.1 2.2 7.6
Rentedekningsgrad 166.4 1 26.5 1
Gjeldsgrad 1.0 1 1 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 16.4 1 2 3.4 11.1
Signatur
22.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex