Elektriker'n Eiendom AS
Juridisk navn:  Elektriker'n Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48098775
Postboks 124 Fossåkeren 1 Fax:
2391 Moelv 2390 Moelv
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 995723565
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2010 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-3.41%
Egenkapital  
  
-15.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 720.000 720.000 720.000 690.000 480.000
Resultat: 453.000 469.000 439.000 -7.000 190.000
Egenkapital: 778.000 925.000 560.000 475.000 483.000
Regnskap for  Elektriker'n Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 720.000 720.000 720.000 690.000 480.000
Driftskostnader -196.000 -172.000 -206.000 -610.000 -189.000
Driftsresultat 524.000 548.000 514.000 80.000 292.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -83.000 -77.000 -88.000 -103.000
Finans -72.000 -80.000 -74.000 -87.000 -102.000
Resultat før skatt 453.000 469.000 439.000 -7.000 190.000
Skattekostnad -100.000 -103.000 -105.000 -1.000 -50.000
Årsresultat 353.000 365.000 335.000 -8.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.454.000 2.577.000 2.701.000 2.828.000 2.295.000
Sum omløpsmidler 799.000 738.000 652.000 433.000 1.026.000
Sum eiendeler 3.253.000 3.315.000 3.353.000 3.261.000 3.321.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 825.000 460.000 375.000 383.000
Sum egenkapital 778.000 925.000 560.000 475.000 483.000
Sum langsiktig gjeld 2.056.000 2.215.000 2.375.000 2.534.000 2.693.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 174.000 418.000 252.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.252.000 3.314.000 3.353.000 3.261.000 3.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 720.000 720.000 720.000 690.000 480.000
Driftsinntekter 720.000 720.000 720.000 690.000 480.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -141.000 -141.000 -141.000 -121.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -31.000 -65.000 -489.000 -80.000
Driftskostnader -196.000 -172.000 -206.000 -610.000 -189.000
Driftsresultat 524.000 548.000 514.000 80.000 292.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -83.000 -77.000 -88.000 -103.000
Finans -72.000 -80.000 -74.000 -87.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -250.000 0 0
Årsresultat 353.000 365.000 335.000 -8.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 98.000 81.000 67.000 57.000
Fast eiendom 2.338.000 2.479.000 2.620.000 2.761.000 2.238.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.338.000 2.479.000 2.620.000 2.761.000 2.238.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.454.000 2.577.000 2.701.000 2.828.000 2.295.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 188.000 335.000
Andre fordringer 16.000 415.000 14.000 2.000 329.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 783.000 323.000 638.000 243.000 362.000
Sum omløpsmidler 799.000 738.000 652.000 433.000 1.026.000
Sum eiendeler 3.253.000 3.315.000 3.353.000 3.261.000 3.321.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 825.000 460.000 375.000 383.000
Sum egenkapital 778.000 925.000 560.000 475.000 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.056.000 2.215.000 2.375.000 2.534.000 2.693.000
Leverandørgjeld 16.000 17.000 14.000 164.000 0
Betalbar skatt 117.000 120.000 118.000 11.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 30.000 30.000 0 76.000
Utbytte -250.000 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 7.000 6.000 76.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 174.000 418.000 252.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.252.000 3.314.000 3.353.000 3.261.000 3.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 564.000 234.000 181.000 880.000
Likviditetsgrad 1 1.9 4.2 1.6 1.7 7
Likviditetsgrad 2 1.9 4.2 1.6 1.7 7
Soliditet 23.9 27.9 16.7 14.6 14.5
Resultatgrad 72.8 76.1 71.4 11.6 60.8
Rentedekningsgrad 7.0 6.6 6.7 0.9 2.8
Gjeldsgrad 3.2 2.6 5 5.9 5.9
Total kapitalrentabilitet 16.2 16.6 15.4 2.5 8.8
Signatur
30.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex