Elektriker'N Majorstua As
Juridisk navn:  Elektriker'N Majorstua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22609515
Svalbardveien 2B Svalbardveien 2B Fax: 22600095
0375 Oslo 375 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976576519
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/31/1996
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Saga Entreprenør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.57%
Resultat  
  
-35.53%
Egenkapital  
  
30.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.870.000 11.036.000 12.942.000 13.806.000 13.595.000
Resultat: 352.000 546.000 1.350.000 1.979.000 1.717.000
Egenkapital: 1.162.000 890.000 469.000 468.000 473.000
Regnskap for  Elektriker'N Majorstua As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.870.000 11.036.000 12.942.000 13.806.000 13.595.000
Driftskostnader -9.515.000 -10.517.000 -11.618.000 -11.851.000 -11.909.000
Driftsresultat 354.000 519.000 1.323.000 1.955.000 1.685.000
Finansinntekter 17.000 41.000 31.000 33.000 36.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -5.000 -9.000 -5.000
Finans -1.000 27.000 26.000 24.000 31.000
Resultat før skatt 352.000 546.000 1.350.000 1.979.000 1.717.000
Skattekostnad -80.000 -125.000 -323.000 -484.000 -440.000
Årsresultat 273.000 421.000 1.027.000 1.495.000 1.276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.114.000 913.000 974.000 1.086.000
Sum omløpsmidler 3.925.000 3.944.000 5.719.000 5.784.000 4.272.000
Sum eiendeler 5.016.000 5.058.000 6.632.000 6.758.000 5.358.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 440.000 19.000 18.000 23.000
Sum egenkapital 1.162.000 890.000 469.000 468.000 473.000
Sum langsiktig gjeld 1.811.000 2.257.000 2.400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.043.000 1.912.000 3.764.000 6.289.000 4.886.000
Sum gjeld og egenkapital 5.016.000 5.059.000 6.633.000 6.757.000 5.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.297.000 10.378.000 12.596.000 13.312.000 13.136.000
Andre inntekter 573.000 658.000 346.000 495.000 459.000
Driftsinntekter 9.870.000 11.036.000 12.942.000 13.806.000 13.595.000
Varekostnad -1.917.000 -1.975.000 -2.559.000 -2.504.000 -2.618.000
Lønninger -5.116.000 -5.916.000 -6.316.000 -6.858.000 -7.014.000
Avskrivning -239.000 -223.000 -407.000 -345.000 -393.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.243.000 -2.403.000 -2.348.000 -2.144.000 -1.884.000
Driftskostnader -9.515.000 -10.517.000 -11.618.000 -11.851.000 -11.909.000
Driftsresultat 354.000 519.000 1.323.000 1.955.000 1.685.000
Finansinntekter 17.000 41.000 31.000 33.000 36.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -5.000 -9.000 -5.000
Finans -1.000 27.000 26.000 24.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.026.000 -1.500.000 -1.700.000
Årsresultat 273.000 421.000 1.027.000 1.495.000 1.276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 129.000 239.000 181.000 234.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 850.000 875.000 552.000 682.000 743.000
Sum varige driftsmidler 850.000 875.000 552.000 682.000 743.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 122.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.114.000 913.000 974.000 1.086.000
Varebeholdning 326.000 562.000 538.000 526.000 515.000
Kundefordringer 1.633.000 1.716.000 2.954.000 2.893.000 1.740.000
Andre fordringer 123.000 139.000 116.000 410.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.843.000 1.527.000 2.111.000 1.953.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 3.925.000 3.944.000 5.719.000 5.784.000 4.272.000
Sum eiendeler 5.016.000 5.058.000 6.632.000 6.758.000 5.358.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 440.000 19.000 18.000 23.000
Sum egenkapital 1.162.000 890.000 469.000 468.000 473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.811.000 2.257.000 2.400.000 0 0
Leverandørgjeld 270.000 164.000 512.000 487.000 318.000
Betalbar skatt 81.000 15.000 381.000 431.000 507.000
Skyldig offentlige avgifter 1.126.000 1.047.000 1.194.000 1.292.000 1.388.000
Utbytte 0 -1.026.000 -1.500.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 566.000 686.000 651.000 2.579.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 2.043.000 1.912.000 3.764.000 6.289.000 4.886.000
Sum gjeld og egenkapital 5.016.000 5.059.000 6.633.000 6.757.000 5.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.882.000 2.032.000 1.955.000 -505.000 -614.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 1.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.4 0.8 0.8
Soliditet 23.2 17.6 7.1 6.9 8.8
Resultatgrad 3.6 4.7 10.2 14.2 12.4
Rentedekningsgrad 19.7 37.1 264.6 217.2 3
Gjeldsgrad 3.3 4.7 13.1 13.4 10.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 11.1 20.4 29.4 32.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex