Eksportkreditt Norge As
Juridisk navn:  Eksportkreditt Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22313500
Postboks 1315 Vika Cort Adelers Gate 30 Fax:
0112 Oslo 254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998544696
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.4%
Resultat  
  
-10.03%
Egenkapital  
  
13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 112.440.000 114.031.000 111.196.000 102.619.000 102.036.000
Resultat: 5.506.000 6.120.000 5.123.000 -2.846.000 2.349.000
Egenkapital: 33.506.000 29.431.000 46.916.000 43.207.000 45.415.000
Regnskap for  Eksportkreditt Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 112.440.000 114.031.000 111.196.000 102.619.000 102.036.000
Driftskostnader -108.525.000 -109.019.000 -107.190.000 -106.672.000 -101.701.000
Driftsresultat 3.915.000 5.012.000 4.006.000 -4.053.000 335.000
Finansinntekter 1.643.000 1.271.000 1.400.000 1.558.000 2.211.000
Finanskostnader -52.000 -163.000 -283.000 -351.000 -197.000
Finans 1.591.000 1.108.000 1.117.000 1.207.000 2.014.000
Resultat før skatt 5.506.000 6.120.000 5.123.000 -2.846.000 2.349.000
Skattekostnad -1.431.000 -1.606.000 -1.414.000 638.000 -1.269.000
Årsresultat 4.075.000 4.514.000 3.709.000 -2.208.000 1.080.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.319.000 4.741.000 7.653.000 11.272.000 13.912.000
Sum omløpsmidler 62.488.000 80.204.000 77.915.000 72.733.000 70.286.000
Sum eiendeler 69.807.000 84.945.000 85.568.000 84.005.000 84.198.000
Sum opptjent egenkapital 19.589.000 15.514.000 32.999.000 29.290.000 31.498.000
Sum egenkapital 33.506.000 29.431.000 46.916.000 43.207.000 45.415.000
Sum langsiktig gjeld 12.967.000 10.735.000 16.061.000 18.603.000 20.892.000
Sum kortsiktig gjeld 23.334.000 44.778.000 22.591.000 22.194.000 17.892.000
Sum gjeld og egenkapital 69.807.000 84.944.000 85.568.000 84.004.000 84.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 112.440.000 114.031.000 111.196.000 102.619.000 102.036.000
Driftsinntekter 112.440.000 114.031.000 111.196.000 102.619.000 102.036.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -71.030.000 -69.786.000 -70.861.000 -68.633.000 -64.817.000
Avskrivning -954.000 -1.793.000 -2.693.000 -3.487.000 -3.774.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.541.000 -37.440.000 -33.636.000 -34.552.000 -33.110.000
Driftskostnader -108.525.000 -109.019.000 -107.190.000 -106.672.000 -101.701.000
Driftsresultat 3.915.000 5.012.000 4.006.000 -4.053.000 335.000
Finansinntekter 1.643.000 1.271.000 1.400.000 1.558.000 2.211.000
Finanskostnader -52.000 -163.000 -283.000 -351.000 -197.000
Finans 1.591.000 1.108.000 1.117.000 1.207.000 2.014.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -22.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.075.000 4.514.000 3.709.000 -2.208.000 1.080.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.618.000 4.509.000 7.156.000 10.302.000 12.230.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.701.000 232.000 497.000 970.000 1.682.000
Sum varige driftsmidler 2.701.000 232.000 497.000 970.000 1.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.319.000 4.741.000 7.653.000 11.272.000 13.912.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.218.000 2.545.000 3.160.000 2.840.000 4.390.000
Andre fordringer 4.258.000 3.751.000 3.573.000 4.130.000 356.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.012.000 73.908.000 71.182.000 65.763.000 65.540.000
Sum omløpsmidler 62.488.000 80.204.000 77.915.000 72.733.000 70.286.000
Sum eiendeler 69.807.000 84.945.000 85.568.000 84.005.000 84.198.000
Sum opptjent egenkapital 19.589.000 15.514.000 32.999.000 29.290.000 31.498.000
Sum egenkapital 33.506.000 29.431.000 46.916.000 43.207.000 45.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.967.000 10.735.000 16.061.000 18.603.000 20.892.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.967.000 10.735.000 16.061.000 18.603.000 20.892.000
Leverandørgjeld 4.472.000 3.818.000 4.234.000 2.880.000 4.567.000
Betalbar skatt 1.261.000 290.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.761.000 5.111.000 5.045.000 4.197.000 4.330.000
Utbytte 0 -22.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.840.000 13.559.000 13.312.000 15.117.000 8.995.000
Sum kortsiktig gjeld 23.334.000 44.778.000 22.591.000 22.194.000 17.892.000
Sum gjeld og egenkapital 69.807.000 84.944.000 85.568.000 84.004.000 84.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.154.000 35.426.000 55.324.000 50.539.000 52.394.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.8 3.4 3.3 3.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.8 3.4 3.3 4.0
Soliditet 4 34.6 54.8 51.4 53.9
Resultatgrad 3.5 4.4 3.6 -3.9 0.3
Rentedekningsgrad 75.3 30.7 14.2 -11.5 12.9
Gjeldsgrad 1.1 1.9 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 8 7.4 6.3 3.0
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
PROKURA I FELLESSKAP
AVETISIAN EDGAR
PROKURA HVER FOR SEG
SLENGESOL IVAR ANDRÉ
PROKURA HVER FOR SEG
SØBERG OTTO
PROKURA HVER FOR SEG
CARINDER ELIN ANNA INGRID
PROKURA I FELLESSKAP
TOMASSON MYKLEBUST LARS
PROKURA I FELLESSKAP
GERDIN ANITA
PROKURA I FELLESSKAP
GOODWIN CAROLINE MARY
PROKURA I FELLESSKAP
HAUGE JØRGEN CHRISTIAN
PROKURA I FELLESSKAP
PEDERSEN HELMICH ROLF
PROKURA HVER FOR SEG
HVINDEN CHRISTIAN TOBIAS
PROKURA HVER FOR SEG
DJUPVIK JOSTEIN
PROKURA HVER FOR SEG
RYGG OLAV EINAR
PROKURA I FELLESSKAP
EK INGELA ULRIKA
PROKURA I FELLESSKAP
MONSEN AASS CAROLINE
PROKURA I FELLESSKAP
KJEKSHUS LISEN ANNETTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex