Eksportfinans ASA
Juridisk navn:  Eksportfinans ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22012201
Postboks 1601 Vika Dronning Mauds Gate 15 Fax: 22012202
0119 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 816521432
Aksjekapital: 2.771.097.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/2/1962 1
Foretakstype: ASA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.46%
Resultat  
  
48.42%
Egenkapital  
  
0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 229.000.000 184.000.000 -224.000.000 -564.000.000 -420.000.000
Resultat: 141.000.000 95.000.000 -338.000.000 -668.000.000 -554.000.000
Egenkapital: 6.467.000.000 6.422.000.000 6.803.000.000 7.065.000.000 7.569.000.000
Regnskap for  Eksportfinans ASA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 229.000.000 184.000.000 -224.000.000 -564.000.000 -420.000.000
Driftskostnader -88.000.000 -89.000.000 -114.000.000 -104.000.000 -134.000.000
Driftsresultat 141.000.000 95.000.000 -338.000.000 -668.000.000 -554.000.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 141.000.000 95.000.000 -338.000.000 -668.000.000 -554.000.000
Skattekostnad -35.000.000 -24.000.000 84.000.000 177.000.000 171.000.000
Årsresultat 106.000.000 71.000.000 -254.000.000 -491.000.000 -383.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.864.000.000 2.493.000.000 3.277.000.000 4.827.000.000 9.598.000.000
Sum omløpsmidler 12.719.000.000 16.732.000.000 19.121.000.000 28.344.000.000 55.699.000.000
Sum eiendeler 14.583.000.000 19.225.000.000 22.398.000.000 33.171.000.000 65.297.000.000
Sum opptjent egenkapital 3.696.000.000 3.651.000.000 4.032.000.000 4.294.000.000 4.798.000.000
Sum egenkapital 6.467.000.000 6.422.000.000 6.803.000.000 7.065.000.000 7.569.000.000
Sum langsiktig gjeld 136.000.000 150.000.000 142.000.000 134.000.000 132.000.000
Sum kortsiktig gjeld 7.980.000.000 12.653.000.000 15.453.000.000 25.972.000.000 57.596.000.000
Sum gjeld og egenkapital 14.583.000.000 19.225.000.000 22.398.000.000 33.171.000.000 65.297.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 229.000.000 184.000.000 -224.000.000 -564.000.000 -420.000.000
Driftsinntekter 229.000.000 184.000.000 -224.000.000 -564.000.000 -420.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -47.000.000 -56.000.000 -59.000.000 -58.000.000 -84.000.000
Avskrivning -4.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000.000 -33.000.000 -53.000.000 -44.000.000 -47.000.000
Driftskostnader -88.000.000 -89.000.000 -114.000.000 -104.000.000 -134.000.000
Driftsresultat 141.000.000 95.000.000 -338.000.000 -668.000.000 -554.000.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000.000 71.000.000 -254.000.000 -491.000.000 -383.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 274.000.000 280.000.000 320.000.000 234.000.000 27.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Sum varige driftsmidler 2.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.588.000.000 2.212.000.000 2.955.000.000 4.590.000.000 9.567.000.000
Sum anleggsmidler 1.864.000.000 2.493.000.000 3.277.000.000 4.827.000.000 9.598.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.535.000.000 7.866.000.000 11.360.000.000 17.270.000.000 24.462.000.000
Andre fordringer 1.218.000.000 1.259.000.000 1.860.000.000 2.251.000.000 7.050.000.000
Sum investeringer 5.966.000.000 7.607.000.000 5.901.000.000 8.823.000.000 24.187.000.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.719.000.000 16.732.000.000 19.121.000.000 28.344.000.000 55.699.000.000
Sum eiendeler 14.583.000.000 19.225.000.000 22.398.000.000 33.171.000.000 65.297.000.000
Sum opptjent egenkapital 3.696.000.000 3.651.000.000 4.032.000.000 4.294.000.000 4.798.000.000
Sum egenkapital 6.467.000.000 6.422.000.000 6.803.000.000 7.065.000.000 7.569.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 136.000.000 150.000.000 142.000.000 134.000.000 132.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 136.000.000 150.000.000 142.000.000 134.000.000 132.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.980.000.000 12.653.000.000 15.453.000.000 25.972.000.000 57.596.000.000
Sum kortsiktig gjeld 7.980.000.000 12.653.000.000 15.453.000.000 25.972.000.000 57.596.000.000
Sum gjeld og egenkapital 14.583.000.000 19.225.000.000 22.398.000.000 33.171.000.000 65.297.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.739.000.000 4.079.000.000 3.668.000.000 2.372.000.000 -1.897.000.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.2 1.1 1.0
Soliditet 44.3 33.4 30.4 21.3 11.6
Resultatgrad 61.6 51.6 150.9 118.4 131.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2 2.3 3.7 7.6
Total kapitalrentabilitet 1 0.5 -1.5 -0.8
Signatur
22.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FEIRING JENS OLAV
PROKURA HVER FOR SEG
GRØM PER CHRISTIAN
PROKURA HVER FOR SEG
LINDBÆK ELISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex