Eksportconsult AS
Juridisk navn:  Eksportconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67125414
Østre Vei 78 Østre Vei 78 Fax: 67125053
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 931390554
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Agente As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
114.3%
Egenkapital  
  
1.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.512.000 0 0 0 0
Resultat: 212.000 -1.483.000 22.356.000 -4.687.000 -5.087.000
Egenkapital: -12.669.000 -12.881.000 -11.397.000 -48.136.000 -43.448.000
Regnskap for  Eksportconsult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.512.000 0 0 0 0
Driftskostnader -286.000 -336.000 23.328.000 -699.000 791.000
Driftsresultat 1.226.000 -335.000 23.328.000 -699.000 792.000
Finansinntekter 187.000 179.000 162.000 346.000 212.000
Finanskostnader -1.200.000 -1.327.000 -1.134.000 -4.336.000 -6.091.000
Finans -1.013.000 -1.148.000 -972.000 -3.990.000 -5.879.000
Resultat før skatt 212.000 -1.483.000 22.356.000 -4.687.000 -5.087.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 -1.483.000 22.356.000 -4.687.000 -5.087.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.367.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.111.000
Sum omløpsmidler 19.000 40.000 702.000 143.000 796.000
Sum eiendeler 7.386.000 8.145.000 8.807.000 8.248.000 8.907.000
Sum opptjent egenkapital -12.869.000 -13.081.000 -11.597.000 -48.336.000 -43.648.000
Sum egenkapital -12.669.000 -12.881.000 -11.397.000 -48.136.000 -43.448.000
Sum langsiktig gjeld 17.000.000 18.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.054.000 3.026.000 20.205.000 56.384.000 52.356.000
Sum gjeld og egenkapital 7.385.000 8.145.000 8.808.000 8.248.000 8.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.262.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.512.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -65.000
Andre driftskostnader -285.000 -335.000 23.329.000 -692.000 875.000
Driftskostnader -286.000 -336.000 23.328.000 -699.000 791.000
Driftsresultat 1.226.000 -335.000 23.328.000 -699.000 792.000
Finansinntekter 187.000 179.000 162.000 346.000 212.000
Finanskostnader -1.200.000 -1.327.000 -1.134.000 -4.336.000 -6.091.000
Finans -1.013.000 -1.148.000 -972.000 -3.990.000 -5.879.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 -1.483.000 22.356.000 -4.687.000 -5.087.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.237.000 7.975.000 7.975.000 7.975.000 7.975.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 130.000 130.000 130.000 136.000
Sum varige driftsmidler 7.367.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.367.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 16.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 25.000 702.000 143.000 792.000
Sum omløpsmidler 19.000 40.000 702.000 143.000 796.000
Sum eiendeler 7.386.000 8.145.000 8.807.000 8.248.000 8.907.000
Sum opptjent egenkapital -12.869.000 -13.081.000 -11.597.000 -48.336.000 -43.648.000
Sum egenkapital -12.669.000 -12.881.000 -11.397.000 -48.136.000 -43.448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 18.000.000 20.000.000 20.000.000
Sum langsiktig gjeld 17.000.000 18.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 24.000 15.000 1.444.000 1.172.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.043.000 3.001.000 2.189.000 34.939.000 31.164.000
Sum kortsiktig gjeld 3.054.000 3.026.000 20.205.000 56.384.000 52.356.000
Sum gjeld og egenkapital 7.385.000 8.145.000 8.808.000 8.248.000 8.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.035.000 -2.986.000 -19.503.000 -56.241.000 -51.560.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -171.6 -158.1 -129.4 -583.6 -487.7
Resultatgrad 81.1
Rentedekningsgrad 1 -0.3 20.6 -0.2 0.2
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.8 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 19.1 -1.9 266.7 -4.3 11.3
Signatur
10.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex