Eker Dampsag Eiendom As
Juridisk navn:  Eker Dampsag Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32252570
Postboks 139 Prestebråtan 11 Fax: 32252571
3301 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 911354721
Aksjekapital: 319.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/1919
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.59%
Resultat  
  
8.28%
Egenkapital  
  
1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.615.000 1.559.000 1.505.000 1.488.000 1.439.000
Resultat: 2.353.000 2.173.000 2.098.000 1.455.000 1.660.000
Egenkapital: 29.527.000 28.976.000 28.265.000 27.761.000 27.496.000
Regnskap for  Eker Dampsag Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.615.000 1.559.000 1.505.000 1.488.000 1.439.000
Driftskostnader -266.000 -329.000 -514.000 -862.000 -903.000
Driftsresultat 1.348.000 1.230.000 991.000 626.000 536.000
Finansinntekter 1.004.000 943.000 1.106.000 828.000 1.205.000
Finanskostnader 0 0 0 -81.000
Finans 1.004.000 943.000 1.106.000 828.000 1.124.000
Resultat før skatt 2.353.000 2.173.000 2.098.000 1.455.000 1.660.000
Skattekostnad -366.000 -346.000 -317.000 -233.000 -212.000
Årsresultat 1.987.000 1.827.000 1.780.000 1.222.000 1.448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.424.000 26.909.000 27.424.000 27.227.000 27.711.000
Sum omløpsmidler 5.090.000 3.715.000 2.683.000 2.138.000 1.855.000
Sum eiendeler 31.514.000 30.624.000 30.107.000 29.365.000 29.566.000
Sum opptjent egenkapital 29.208.000 28.657.000 27.946.000 27.442.000 27.177.000
Sum egenkapital 29.527.000 28.976.000 28.265.000 27.761.000 27.496.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 1.987.000 1.648.000 1.842.000 1.576.000 1.706.000
Sum gjeld og egenkapital 31.514.000 30.624.000 30.107.000 29.365.000 29.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.615.000 1.559.000 1.505.000 1.488.000 1.439.000
Driftsinntekter 1.615.000 1.559.000 1.505.000 1.488.000 1.439.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -25.000 -216.000 -546.000 -546.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -304.000 -298.000 -316.000 -357.000
Driftskostnader -266.000 -329.000 -514.000 -862.000 -903.000
Driftsresultat 1.348.000 1.230.000 991.000 626.000 536.000
Finansinntekter 1.004.000 943.000 1.106.000 828.000 1.205.000
Finanskostnader 0 0 0 -81.000
Finans 1.004.000 943.000 1.106.000 828.000 1.124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.436.000 -1.117.000 -1.276.000 -957.000 -957.000
Årsresultat 1.987.000 1.827.000 1.780.000 1.222.000 1.448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 356.000 270.000 160.000 0 0
Fast eiendom 719.000 689.000 714.000 678.000 1.161.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 719.000 689.000 714.000 678.000 1.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.349.000 25.949.000 26.549.000 26.549.000 26.549.000
Sum anleggsmidler 26.424.000 26.909.000 27.424.000 27.227.000 27.711.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 127.000 0 0 30.000 800.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.273.000 3.115.000 1.933.000 1.627.000 1.056.000
Sum omløpsmidler 5.090.000 3.715.000 2.683.000 2.138.000 1.855.000
Sum eiendeler 31.514.000 30.624.000 30.107.000 29.365.000 29.566.000
Sum opptjent egenkapital 29.208.000 28.657.000 27.946.000 27.442.000 27.177.000
Sum egenkapital 29.527.000 28.976.000 28.265.000 27.761.000 27.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 28.000 364.000
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 75.000 60.000 50.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 364.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 451.000 456.000 506.000 569.000 625.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.436.000 -1.117.000 -1.276.000 -957.000 -957.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.987.000 1.648.000 1.842.000 1.576.000 1.706.000
Sum gjeld og egenkapital 31.514.000 30.624.000 30.107.000 29.365.000 29.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.103.000 2.067.000 841.000 562.000 149.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.5 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.5 1.4 1.1
Soliditet 93.7 94.6 93.9 94.5 9
Resultatgrad 83.5 78.9 65.8 42.1 37.2
Rentedekningsgrad 6.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.5 7.1 7 5 5.9
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS NESTLEDER
OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex