Ekeberg Kryssordbyrå As
Juridisk navn:  Ekeberg Kryssordbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62525633
Orion 40 Orion 40 Fax: 62525217
2315 Hamar 2315 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 932114372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
58.52%
Egenkapital  
  
-87.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.706.000 1.725.000 1.743.000 1.756.000 2.029.000
Resultat: -73.000 -176.000 34.000 83.000 85.000
Egenkapital: 10.000 83.000 258.000 225.000 141.000
Regnskap for  Ekeberg Kryssordbyrå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.706.000 1.725.000 1.743.000 1.756.000 2.029.000
Driftskostnader -1.778.000 -1.904.000 -1.710.000 -1.678.000 -1.948.000
Driftsresultat -73.000 -179.000 33.000 78.000 81.000
Finansinntekter 4.000 1.000 6.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 6.000 3.000
Resultat før skatt -73.000 -176.000 34.000 83.000 85.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -176.000 34.000 83.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 270.000 394.000 517.000 521.000 488.000
Sum eiendeler 270.000 394.000 517.000 521.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -17.000 158.000 125.000 41.000
Sum egenkapital 10.000 83.000 258.000 225.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 260.000 311.000 259.000 296.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 394.000 517.000 521.000 487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.706.000 1.726.000 1.742.000 1.751.000 2.017.000
Andre inntekter -1.000 1.000 5.000 13.000
Driftsinntekter 1.706.000 1.725.000 1.743.000 1.756.000 2.029.000
Varekostnad 0 0 1.000 -3.000
Lønninger -1.472.000 -1.620.000 -1.435.000 -1.396.000 -1.682.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -284.000 -275.000 -283.000 -263.000
Driftskostnader -1.778.000 -1.904.000 -1.710.000 -1.678.000 -1.948.000
Driftsresultat -73.000 -179.000 33.000 78.000 81.000
Finansinntekter 4.000 1.000 6.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 6.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -176.000 34.000 83.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 192.000 229.000 239.000 191.000
Andre fordringer 32.000 32.000 32.000 17.000 44.000
Sum investeringer 13.000 14.000 12.000 13.000 9.000
Kasse, bank 132.000 156.000 244.000 251.000 243.000
Sum omløpsmidler 270.000 394.000 517.000 521.000 488.000
Sum eiendeler 270.000 394.000 517.000 521.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -17.000 158.000 125.000 41.000
Sum egenkapital 10.000 83.000 258.000 225.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 44.000 36.000 42.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 106.000 80.000 127.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 161.000 143.000 127.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 311.000 259.000 296.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 394.000 517.000 521.000 487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 83.000 258.000 225.000 142.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 2 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 2 1.8 1.4
Soliditet 3.7 21.1 49.9 43.2 2
Resultatgrad -4.3 -10.4 1.9 4.4 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 26.0 3.7 1 1.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -27.0 -44.4 6.6 16.1 17.2
Signatur
07.12.2011
AAGE SVERRE EKEBERG
Prokurister
07.12.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex