Einvika Overnatting Og Havfiske AS
Juridisk navn:  Einvika Overnatting Og Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74288347
Vanganveien 4 Vanganveien 4 Fax: 74288309
7770 Flatanger 7770 Flatanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Flatanger
Org.nr: 964943729
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/3/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.33%
Resultat  
  
1066.67%
Egenkapital  
  
1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.417.000 2.034.000 2.290.000 1.991.000 1.808.000
Resultat: 29.000 -3.000 379.000 67.000 -171.000
Egenkapital: 1.525.000 1.504.000 1.507.000 1.224.000 1.186.000
Regnskap for  Einvika Overnatting Og Havfiske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.417.000 2.034.000 2.290.000 1.991.000 1.808.000
Driftskostnader -1.388.000 -2.028.000 -1.890.000 -1.883.000 -1.917.000
Driftsresultat 29.000 6.000 400.000 108.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -21.000 -42.000 -64.000
Finans -9.000 -21.000 -42.000 -63.000
Resultat før skatt 29.000 -3.000 379.000 67.000 -171.000
Skattekostnad -8.000 1.000 -96.000 -29.000 27.000
Årsresultat 21.000 -3.000 283.000 38.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.732.000 2.046.000 2.119.000 2.466.000
Sum omløpsmidler 708.000 585.000 312.000 408.000 476.000
Sum eiendeler 2.193.000 2.317.000 2.358.000 2.527.000 2.942.000
Sum opptjent egenkapital 1.125.000 1.104.000 1.107.000 824.000 786.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.504.000 1.507.000 1.224.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 263.000 1.003.000 1.413.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 791.000 588.000 300.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 2.192.000 2.316.000 2.358.000 2.527.000 2.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 486.000 965.000 799.000 1.037.000 811.000
Andre inntekter 931.000 1.069.000 1.491.000 954.000 997.000
Driftsinntekter 1.417.000 2.034.000 2.290.000 1.991.000 1.808.000
Varekostnad -30.000 -352.000 -147.000 -228.000 -63.000
Lønninger -484.000 -391.000 -445.000 -507.000 -466.000
Avskrivning -223.000 -329.000 -348.000 -373.000 -375.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -651.000 -956.000 -950.000 -775.000 -1.013.000
Driftskostnader -1.388.000 -2.028.000 -1.890.000 -1.883.000 -1.917.000
Driftsresultat 29.000 6.000 400.000 108.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -21.000 -42.000 -64.000
Finans -9.000 -21.000 -42.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -3.000 283.000 38.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 199.000 199.000 295.000 324.000
Fast eiendom 1.090.000 1.186.000 1.268.000 1.354.000 1.439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 339.000 562.000 429.000 612.000
Sum varige driftsmidler 1.291.000 1.530.000 1.844.000 1.823.000 2.142.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.732.000 2.046.000 2.119.000 2.466.000
Varebeholdning 59.000 29.000 31.000 53.000 72.000
Kundefordringer -24.000 0 23.000 34.000 121.000
Andre fordringer 60.000 34.000 78.000 69.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 612.000 522.000 179.000 252.000 195.000
Sum omløpsmidler 708.000 585.000 312.000 408.000 476.000
Sum eiendeler 2.193.000 2.317.000 2.358.000 2.527.000 2.942.000
Sum opptjent egenkapital 1.125.000 1.104.000 1.107.000 824.000 786.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.504.000 1.507.000 1.224.000 1.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 21.000 263.000 1.003.000 1.413.000
Leverandørgjeld 110.000 114.000 98.000 98.000 148.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 23.000 19.000 25.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 477.000 654.000 471.000 176.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 791.000 588.000 300.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 2.192.000 2.316.000 2.358.000 2.527.000 2.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 -206.000 -276.000 108.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.5 1.2 1.2
Soliditet 69.6 64.9 63.9 48.4 40.3
Resultatgrad 2.0 0.3 17.5 5.4
Rentedekningsgrad 0.7 1 2.6 -1.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.3 0.3 1 4.3 -3.7
Signatur
15.07.2021
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
15.07.2021
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex