Einar Aslaksen As
Juridisk navn:  Einar Aslaksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Heiasvingen 9 Heiasvingen 9 Fax:
1177 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918320350
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.05%
Resultat  
  
-171.96%
Egenkapital  
  
-10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.192.000 1.549.000 1.823.000 1.784.000 0
Resultat: -77.000 107.000 308.000 483.000 0
Egenkapital: 627.000 704.000 629.000 397.000 30.000
Regnskap for  Einar Aslaksen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.192.000 1.549.000 1.823.000 1.784.000 0
Driftskostnader -1.270.000 -1.443.000 -1.516.000 -1.302.000 0
Driftsresultat -78.000 106.000 307.000 483.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -77.000 107.000 308.000 483.000 0
Skattekostnad 0 -32.000 -76.000 -116.000 0
Årsresultat -77.000 75.000 232.000 367.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 94.000 146.000 163.000 0
Sum omløpsmidler 963.000 1.032.000 1.025.000 852.000 30.000
Sum eiendeler 986.000 1.126.000 1.171.000 1.015.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 674.000 599.000 367.000 0
Sum egenkapital 627.000 704.000 629.000 397.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 359.000 421.000 542.000 611.000 0
Sum gjeld og egenkapital 986.000 1.125.000 1.171.000 1.015.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.192.000 1.549.000 1.823.000 1.784.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.192.000 1.549.000 1.823.000 1.784.000 0
Varekostnad -3.000 -73.000 -18.000 -116.000 0
Lønninger -666.000 -713.000 -761.000 -575.000 0
Avskrivning -59.000 -80.000 -70.000 -18.000 0
Nedskrivning -9.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -577.000 -667.000 -593.000 0
Driftskostnader -1.270.000 -1.443.000 -1.516.000 -1.302.000 0
Driftsresultat -78.000 106.000 307.000 483.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 75.000 232.000 367.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 90.000 142.000 163.000 0
Sum varige driftsmidler 19.000 90.000 142.000 163.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 94.000 146.000 163.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 360.000 544.000 539.000 0
Andre fordringer 13.000 51.000 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 847.000 621.000 464.000 313.000 30.000
Sum omløpsmidler 963.000 1.032.000 1.025.000 852.000 30.000
Sum eiendeler 986.000 1.126.000 1.171.000 1.015.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 674.000 599.000 367.000 0
Sum egenkapital 627.000 704.000 629.000 397.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Leverandørgjeld 12.000 134.000 22.000 47.000 0
Betalbar skatt 0 32.000 83.000 109.000 0
Skyldig offentlige avgifter 189.000 85.000 269.000 234.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 170.000 168.000 222.000 0
Sum kortsiktig gjeld 359.000 421.000 542.000 611.000 0
Sum gjeld og egenkapital 986.000 1.125.000 1.171.000 1.015.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 604.000 611.000 483.000 241.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 1.9 1.4 0
Soliditet 63.6 62.6 53.7 39.1 1
Resultatgrad -6.5 6.8 16.8 27.1
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 1.6 0
Total kapitalrentabilitet -7.8 9.5 26.3 47.6 0
Signatur
09.01.2017
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex