Einar Abrahamsen AS
Juridisk navn:  Einar Abrahamsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33461185
Postboks 163 Strandpromenaden 9 Fax: 33461039
3201 Sandefjord 3208 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 930172316
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fgh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.7%
Resultat  
  
84.65%
Egenkapital  
  
-3.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 591.000 677.000 567.000 552.000 544.000
Resultat: -37.000 -241.000 146.000 66.000 -231.000
Egenkapital: 1.161.000 1.198.000 1.512.000 1.405.000 1.449.000
Regnskap for  Einar Abrahamsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 591.000 677.000 567.000 552.000 544.000
Driftskostnader -758.000 -595.000 -421.000 -542.000 -397.000
Driftsresultat -167.000 82.000 146.000 10.000 147.000
Finansinntekter 130.000 2.000 1.000 556.000 -412.000
Finanskostnader 0 -325.000 0 -500.000 34.000
Finans 130.000 -323.000 1.000 56.000 -378.000
Resultat før skatt -37.000 -241.000 146.000 66.000 -231.000
Skattekostnad 0 -74.000 -40.000 -110.000 0
Årsresultat -37.000 -314.000 107.000 -44.000 -231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 757.000 568.000 1.393.000 891.000 1.069.000
Sum omløpsmidler 494.000 1.213.000 291.000 713.000 488.000
Sum eiendeler 1.251.000 1.781.000 1.684.000 1.604.000 1.557.000
Sum opptjent egenkapital 1.061.000 1.098.000 1.412.000 1.305.000 1.349.000
Sum egenkapital 1.161.000 1.198.000 1.512.000 1.405.000 1.449.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 583.000 172.000 199.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.251.000 1.781.000 1.684.000 1.604.000 1.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 591.000 677.000 567.000 552.000 544.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 591.000 677.000 567.000 552.000 544.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -357.000 0 -137.000 -137.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -595.000 -284.000 -405.000 -260.000
Driftskostnader -758.000 -595.000 -421.000 -542.000 -397.000
Driftsresultat -167.000 82.000 146.000 10.000 147.000
Finansinntekter 130.000 2.000 1.000 556.000 -412.000
Finanskostnader 0 -325.000 0 -500.000 34.000
Finans 130.000 -323.000 1.000 56.000 -378.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -314.000 107.000 -44.000 -231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum varige driftsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 733.000 544.000 1.369.000 867.000 1.045.000
Sum anleggsmidler 757.000 568.000 1.393.000 891.000 1.069.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 111.000 100.000 100.000 0 0
Sum investeringer 0 481.000 0 0 0
Kasse, bank 382.000 632.000 191.000 713.000 488.000
Sum omløpsmidler 494.000 1.213.000 291.000 713.000 488.000
Sum eiendeler 1.251.000 1.781.000 1.684.000 1.604.000 1.557.000
Sum opptjent egenkapital 1.061.000 1.098.000 1.412.000 1.305.000 1.349.000
Sum egenkapital 1.161.000 1.198.000 1.512.000 1.405.000 1.449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 74.000 40.000 110.000 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 102.000 108.000 71.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 4.000 21.000 15.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 583.000 172.000 199.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.251.000 1.781.000 1.684.000 1.604.000 1.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 404.000 630.000 119.000 514.000 380.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.1 1.7 3.6 4.5
Likviditetsgrad 2 5.5 2.1 1.7 3.6 4.5
Soliditet 92.8 67.3 89.8 87.6 93.1
Resultatgrad -28.3 12.1 25.7 1.8 2
Rentedekningsgrad 0.3 0 -4.3
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.7 8.7 35.3
Signatur
21.08.2020
SIGNATUR
ABRAHAMSEN EINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex