Eilif Rydeng AS
Juridisk navn:  Eilif Rydeng AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77851010
Postboks 86 Storgata 22 Fax: 77851012
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 915531385
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/8/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
-177.01%
Egenkapital  
  
-9.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.947.000 5.744.000 5.457.000 5.107.000 5.187.000
Resultat: -268.000 348.000 78.000 -319.000 -340.000
Egenkapital: 2.542.000 2.808.000 2.462.000 2.384.000 2.703.000
Regnskap for  Eilif Rydeng AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.947.000 5.744.000 5.457.000 5.107.000 5.187.000
Driftskostnader -6.195.000 -5.367.000 -5.344.000 -5.393.000 -5.479.000
Driftsresultat -247.000 376.000 114.000 -285.000 -292.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -22.000 -28.000 -38.000 -36.000 -47.000
Finans -22.000 -27.000 -36.000 -34.000 -47.000
Resultat før skatt -268.000 348.000 78.000 -319.000 -340.000
Skattekostnad 2.000 -2.000 0 0 43.000
Årsresultat -266.000 346.000 78.000 -319.000 -297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.206.000 1.345.000 1.462.000 1.597.000 1.732.000
Sum omløpsmidler 2.608.000 2.946.000 2.484.000 2.543.000 2.857.000
Sum eiendeler 3.814.000 4.291.000 3.946.000 4.140.000 4.589.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 1.308.000 962.000 884.000 1.203.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.808.000 2.462.000 2.384.000 2.703.000
Sum langsiktig gjeld 717.000 836.000 952.000 1.070.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 647.000 532.000 686.000 688.000
Sum gjeld og egenkapital 3.815.000 4.291.000 3.946.000 4.140.000 4.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.740.000 5.443.000 5.130.000 4.728.000 4.856.000
Andre inntekter 208.000 301.000 327.000 380.000 331.000
Driftsinntekter 5.947.000 5.744.000 5.457.000 5.107.000 5.187.000
Varekostnad -3.189.000 -2.504.000 -2.335.000 -2.394.000 -2.471.000
Lønninger -1.624.000 -1.513.000 -1.597.000 -1.691.000 -1.711.000
Avskrivning -140.000 -135.000 -135.000 -135.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.242.000 -1.215.000 -1.277.000 -1.173.000 -1.161.000
Driftskostnader -6.195.000 -5.367.000 -5.344.000 -5.393.000 -5.479.000
Driftsresultat -247.000 376.000 114.000 -285.000 -292.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -22.000 -28.000 -38.000 -36.000 -47.000
Finans -22.000 -27.000 -36.000 -34.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -266.000 346.000 78.000 -319.000 -297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.192.000 1.327.000 1.462.000 1.597.000 1.732.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 18.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.206.000 1.345.000 1.462.000 1.597.000 1.732.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.206.000 1.345.000 1.462.000 1.597.000 1.732.000
Varebeholdning 1.565.000 1.671.000 1.614.000 1.592.000 1.799.000
Kundefordringer 142.000 68.000 22.000 68.000 32.000
Andre fordringer 34.000 25.000 17.000 93.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 868.000 1.182.000 830.000 789.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 2.608.000 2.946.000 2.484.000 2.543.000 2.857.000
Sum eiendeler 3.814.000 4.291.000 3.946.000 4.140.000 4.589.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 1.308.000 962.000 884.000 1.203.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.808.000 2.462.000 2.384.000 2.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 717.000 836.000 952.000 1.070.000 1.198.000
Leverandørgjeld 45.000 107.000 20.000 149.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 249.000 293.000 258.000 279.000 300.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 248.000 254.000 258.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 647.000 532.000 686.000 688.000
Sum gjeld og egenkapital 3.815.000 4.291.000 3.946.000 4.140.000 4.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.052.000 2.299.000 1.952.000 1.857.000 2.169.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.6 4.7 3.7 4.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.0 1.6 1.4 1.5
Soliditet 66.6 65.4 62.4 57.6 58.9
Resultatgrad -4.2 6.5 2.1 -5.6 -5.6
Rentedekningsgrad -11.2 13.4 3 -7.9 -6.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -6.5 8.8 2.9 -6.8 -6.4
Signatur
01.12.2020
STYRE I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2020
Prokura hver for seg
Rydeng Rig
Prokura hver for seg
Rydeng Katrine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex