Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiken Hotell & Feriesenter AS
Juridisk navn:  Eiken Hotell & Feriesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38349600
Eikenveien 215 Eikenveien 215 Fax: 38349601
4596 Eiken 4596 Eiken
Fylke: Kommune:
Agder Hægebostad
Org.nr: 860122782
Aksjekapital: 6.200.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Tall Teller As
Utvikling:
Omsetning  
  
628.42%
Resultat  
  
619.16%
Egenkapital  
  
676.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.894.000 1.221.000 2.722.000 2.554.000 2.449.000
Resultat: 7.777.000 -1.498.000 -1.236.000 -1.069.000 -1.223.000
Egenkapital: 8.283.000 1.067.000 -1.435.000 -352.000 574.000
Regnskap for  Eiken Hotell & Feriesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.894.000 1.221.000 2.722.000 2.554.000 2.449.000
Driftskostnader -1.687.000 -2.642.000 -3.953.000 -3.619.000 -3.673.000
Driftsresultat 7.206.000 -1.421.000 -1.232.000 -1.065.000 -1.226.000
Finansinntekter 827.000 17.000 16.000 13.000 15.000
Finanskostnader -256.000 -95.000 -20.000 -18.000 -13.000
Finans 571.000 -78.000 -4.000 -5.000 2.000
Resultat før skatt 7.777.000 -1.498.000 -1.236.000 -1.069.000 -1.223.000
Skattekostnad -561.000 34.000 33.000 32.000
Årsresultat 7.216.000 -1.498.000 -1.203.000 -1.036.000 -1.192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.329.000 3.706.000 3.928.000 4.032.000 4.243.000
Sum omløpsmidler 5.209.000 4.627.000 407.000 917.000 745.000
Sum eiendeler 16.538.000 8.333.000 4.335.000 4.949.000 4.988.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 -5.133.000 -3.635.000 -2.552.000 -1.626.000
Sum egenkapital 8.283.000 1.067.000 -1.435.000 -352.000 574.000
Sum langsiktig gjeld 7.675.000 6.950.000 4.403.000 4.432.000 3.950.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 317.000 1.368.000 869.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 16.538.000 8.334.000 4.336.000 4.949.000 4.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 554.000 1.221.000 2.722.000 2.554.000 2.449.000
Andre inntekter 8.340.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.894.000 1.221.000 2.722.000 2.554.000 2.449.000
Varekostnad -588.000 -243.000 -774.000 -667.000 -653.000
Lønninger -830.000 -1.586.000 -1.591.000 -1.431.000
Avskrivning -126.000 -209.000 -225.000 -259.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -973.000 -1.360.000 -1.368.000 -1.102.000 -1.295.000
Driftskostnader -1.687.000 -2.642.000 -3.953.000 -3.619.000 -3.673.000
Driftsresultat 7.206.000 -1.421.000 -1.232.000 -1.065.000 -1.226.000
Finansinntekter 827.000 17.000 16.000 13.000 15.000
Finanskostnader -256.000 -95.000 -20.000 -18.000 -13.000
Finans 571.000 -78.000 -4.000 -5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 1.498.000 0 0 0
Årsresultat 7.216.000 -1.498.000 -1.203.000 -1.036.000 -1.192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.072.000 3.692.000 3.877.000 3.955.000 4.108.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 14.000 44.000 69.000 128.000
Sum varige driftsmidler 2.159.000 3.706.000 3.921.000 4.024.000 4.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.170.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 11.329.000 3.706.000 3.928.000 4.032.000 4.243.000
Varebeholdning 52.000 92.000 90.000 65.000
Kundefordringer 3.351.000 20.000 26.000 120.000 52.000
Andre fordringer 826.000 148.000 222.000 651.000 533.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.032.000 4.407.000 68.000 57.000 95.000
Sum omløpsmidler 5.209.000 4.627.000 407.000 917.000 745.000
Sum eiendeler 16.538.000 8.333.000 4.335.000 4.949.000 4.988.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 -5.133.000 -3.635.000 -2.552.000 -1.626.000
Sum egenkapital 8.283.000 1.067.000 -1.435.000 -352.000 574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 561.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 194.000 243.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 7.675.000 6.950.000 4.403.000 4.432.000 3.950.000
Leverandørgjeld 77.000 131.000 101.000 145.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 111.000 88.000 77.000
Utbytte 1.498.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 503.000 173.000 962.000 394.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 317.000 1.368.000 869.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 16.538.000 8.334.000 4.336.000 4.949.000 4.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.629.000 4.310.000 -961.000 48.000 280.000
Likviditetsgrad 1 9.0 14.6 0.3 1 1.6
Likviditetsgrad 2 9.0 14.4 0.2 1 1.5
Soliditet 50.1 12.8 -33.1 -7.1 11.5
Resultatgrad 81.0 -116.4 -45.3 -41.7 -50.1
Rentedekningsgrad 28.1 -15.0 -61.6 -59.2 -94.3
Gjeldsgrad 1.0 6.8 -15.1 7.7
Total kapitalrentabilitet 48.6 -16.8 -21.3 -24.3
Signatur
05.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex