Eikebo Foreldrelagsbarnehage Sa
Juridisk navn:  Eikebo Foreldrelagsbarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144469
Niels Leuchs Vei 40 Niels Leuchs Vei 40 Fax: 67144469
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971474203
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: eikebo barnehages foreldregruppe
Revisor: Abc Revisjon AS
Regnskapsfører: Sandvika Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.51%
Resultat  
  
274.32%
Egenkapital  
  
45.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.268.000 6.460.000 6.149.000 6.179.000 6.367.000
Resultat: 258.000 -148.000 146.000 165.000 134.000
Egenkapital: 793.000 544.000 702.000 536.000 51.000
Regnskap for  Eikebo Foreldrelagsbarnehage Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.268.000 6.460.000 6.149.000 6.179.000 6.367.000
Driftskostnader -6.999.000 -6.599.000 -5.988.000 -6.008.000 -6.220.000
Driftsresultat 269.000 -139.000 162.000 172.000 147.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -18.000 -11.000 -16.000
Finans -10.000 -9.000 -15.000 -7.000 -13.000
Resultat før skatt 258.000 -148.000 146.000 165.000 134.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 -148.000 146.000 165.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 503.000 519.000 616.000 712.000 809.000
Sum omløpsmidler 2.357.000 2.185.000 2.060.000 1.703.000 2.072.000
Sum eiendeler 2.860.000 2.704.000 2.676.000 2.415.000 2.881.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 214.000 362.000 216.000 51.000
Sum egenkapital 793.000 544.000 702.000 536.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 1.066.000 1.059.000 1.051.000 986.000 1.629.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 1.102.000 923.000 893.000 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 2.861.000 2.705.000 2.676.000 2.415.000 2.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.268.000 6.460.000 6.149.000 6.179.000 6.367.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.268.000 6.460.000 6.149.000 6.179.000 6.367.000
Varekostnad -406.000 -351.000 -398.000 -342.000 -310.000
Lønninger -5.857.000 -5.531.000 -4.739.000 -4.898.000 -4.448.000
Avskrivning -97.000 -97.000 -97.000 -97.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -639.000 -620.000 -754.000 -671.000 -1.365.000
Driftskostnader -6.999.000 -6.599.000 -5.988.000 -6.008.000 -6.220.000
Driftsresultat 269.000 -139.000 162.000 172.000 147.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -18.000 -11.000 -16.000
Finans -10.000 -9.000 -15.000 -7.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 -148.000 146.000 165.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 422.000 519.000 616.000 712.000 809.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 422.000 519.000 616.000 712.000 809.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 503.000 519.000 616.000 712.000 809.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 0 0 0 0
Andre fordringer 262.000 306.000 225.000 309.000 395.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.015.000 1.879.000 1.835.000 1.393.000 1.677.000
Sum omløpsmidler 2.357.000 2.185.000 2.060.000 1.703.000 2.072.000
Sum eiendeler 2.860.000 2.704.000 2.676.000 2.415.000 2.881.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 214.000 362.000 216.000 51.000
Sum egenkapital 793.000 544.000 702.000 536.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 282.000 232.000 182.000 75.000 355.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.066.000 1.059.000 1.051.000 986.000 1.629.000
Leverandørgjeld 70.000 175.000 78.000 52.000 412.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 413.000 419.000 363.000 329.000 348.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 519.000 508.000 482.000 512.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 1.102.000 923.000 893.000 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 2.861.000 2.705.000 2.676.000 2.415.000 2.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.355.000 1.083.000 1.137.000 810.000 871.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.2 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2 2.2 1.9 1.7
Soliditet 27.7 20.1 26.2 22.2 1.8
Resultatgrad 3.7 -2.2 2.6 2.8 2.3
Rentedekningsgrad 20.7 -9.9 9 15.6 9.2
Gjeldsgrad 2.6 4 2.8 3.5 55.5
Total kapitalrentabilitet 9.5 6.2 7.3 5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex