Eikebo As
Juridisk navn:  Eikebo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Morten Glenna Movikveien 55 c/o Morten Glenna Movikveien 55 Fax:
3135 Torød 3135 Torød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 925158275
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -95.000
Egenkapital: 5.000
Regnskap for  Eikebo As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat -95.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -95.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 5.000
Sum eiendeler 5.000
Sum opptjent egenkapital -95.000
Sum egenkapital 5.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -95.000
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat -95.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000
Sum omløpsmidler 5.000
Sum eiendeler 5.000
Sum opptjent egenkapital -95.000
Sum egenkapital 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex