Eigedomsutvikling As
Juridisk navn:  Eigedomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimseth Grimseth Fax:
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 816375932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/4/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
94.07%
Resultat  
  
46.25%
Egenkapital  
  
51.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.312.000 7.890.000 2.090.000 1.028.000 2.615.000
Resultat: 1.834.000 1.254.000 397.000 502.000 163.000
Egenkapital: 2.744.000 1.814.000 836.000 526.000 140.000
Regnskap for  Eigedomsutvikling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.312.000 7.890.000 2.090.000 1.028.000 2.615.000
Driftskostnader -13.414.000 -6.604.000 -1.624.000 -470.000 -2.441.000
Driftsresultat 1.898.000 1.287.000 466.000 558.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -32.000 -69.000 -56.000 -11.000
Finans -64.000 -32.000 -69.000 -56.000 -11.000
Resultat før skatt 1.834.000 1.254.000 397.000 502.000 163.000
Skattekostnad -403.000 -276.000 -87.000 -116.000 -35.000
Årsresultat 1.430.000 978.000 309.000 386.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.277.000 4.722.000 2.956.000 3.680.000 6.210.000
Sum eiendeler 10.365.000 4.722.000 2.956.000 3.680.000 6.210.000
Sum opptjent egenkapital 2.714.000 1.784.000 806.000 496.000 110.000
Sum egenkapital 2.744.000 1.814.000 836.000 526.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 2.542.000 786.000 396.000 1.355.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 5.079.000 2.121.000 1.723.000 1.798.000 5.875.000
Sum gjeld og egenkapital 10.365.000 4.721.000 2.955.000 3.679.000 6.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.312.000 7.890.000 2.090.000 1.028.000 2.615.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.312.000 7.890.000 2.090.000 1.028.000 2.615.000
Varekostnad -12.952.000 -5.843.000 -1.604.000 -410.000 -2.276.000
Lønninger -266.000 -416.000 0 -36.000 -37.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -345.000 -20.000 -24.000 -128.000
Driftskostnader -13.414.000 -6.604.000 -1.624.000 -470.000 -2.441.000
Driftsresultat 1.898.000 1.287.000 466.000 558.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -32.000 -69.000 -56.000 -11.000
Finans -64.000 -32.000 -69.000 -56.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0
Årsresultat 1.430.000 978.000 309.000 386.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 88.000 0 0 0
Varebeholdning 2.470.000 2.454.000 2.932.000 3.665.000 3.591.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 6.454.000 2.047.000 0 0 2.565.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.353.000 220.000 24.000 15.000 54.000
Sum omløpsmidler 10.277.000 4.722.000 2.956.000 3.680.000 6.210.000
Sum eiendeler 10.365.000 4.722.000 2.956.000 3.680.000 6.210.000
Sum opptjent egenkapital 2.714.000 1.784.000 806.000 496.000 110.000
Sum egenkapital 2.744.000 1.814.000 836.000 526.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.333.000 3.000 423.000 423.000 4.070.000
Sum langsiktig gjeld 2.542.000 786.000 396.000 1.355.000 195.000
Leverandørgjeld 290.000 644.000 94.000 0 366.000
Betalbar skatt 491.000 276.000 87.000 115.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 49.000 1.000 6.000 10.000
Utbytte -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 1.150.000 1.118.000 1.254.000 1.394.000
Sum kortsiktig gjeld 5.079.000 2.121.000 1.723.000 1.798.000 5.875.000
Sum gjeld og egenkapital 10.365.000 4.721.000 2.955.000 3.679.000 6.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.198.000 2.601.000 1.233.000 1.882.000 335.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1 2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 0 0 0.4
Soliditet 26.5 38.4 28.3 14.3 2.3
Resultatgrad 12.4 16.3 22.3 54.3 6.7
Rentedekningsgrad 29.7 40.2 6.8 1 15.8
Gjeldsgrad 2.8 1.6 2.5 6 43.4
Total kapitalrentabilitet 18.3 27.3 15.8 15.2 2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex