Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus As
Juridisk navn:  Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53457600
v/ Fitjar kommune Postboks 83 Rådhuset Fax: 53457601
5418 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 971356340
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.07%
Resultat  
  
8.43%
Egenkapital  
  
6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.131.000 1.119.000 1.106.000 1.064.000 1.045.000
Resultat: 373.000 344.000 277.000 319.000 385.000
Egenkapital: 4.591.000 4.318.000 4.065.000 3.859.000 3.619.000
Regnskap for  Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.131.000 1.119.000 1.106.000 1.064.000 1.045.000
Driftskostnader -726.000 -727.000 -762.000 -689.000 -593.000
Driftsresultat 404.000 392.000 345.000 376.000 452.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -35.000 -52.000 -69.000 -59.000 -68.000
Finans -31.000 -49.000 -67.000 -56.000 -67.000
Resultat før skatt 373.000 344.000 277.000 319.000 385.000
Skattekostnad -99.000 -91.000 -72.000 -79.000 -55.000
Årsresultat 273.000 253.000 206.000 240.000 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.030.000 5.284.000 5.616.000 5.949.000 6.282.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 2.451.000 1.891.000 1.637.000 1.385.000
Sum eiendeler 7.648.000 7.735.000 7.507.000 7.586.000 7.667.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 3.192.000 2.939.000 2.733.000 2.493.000
Sum egenkapital 4.591.000 4.318.000 4.065.000 3.859.000 3.619.000
Sum langsiktig gjeld 2.826.000 3.061.000 3.297.000 3.532.000 3.768.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 356.000 146.000 195.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 7.648.000 7.735.000 7.508.000 7.586.000 7.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 0 0 0
Andre inntekter 1.131.000 1.117.000 1.106.000 1.064.000 1.045.000
Driftsinntekter 1.131.000 1.119.000 1.106.000 1.064.000 1.045.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -22.000 -22.000 2.000
Avskrivning -341.000 -333.000 -333.000 -333.000 -334.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -393.000 -407.000 -334.000 -261.000
Driftskostnader -726.000 -727.000 -762.000 -689.000 -593.000
Driftsresultat 404.000 392.000 345.000 376.000 452.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -35.000 -52.000 -69.000 -59.000 -68.000
Finans -31.000 -49.000 -67.000 -56.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 273.000 253.000 206.000 240.000 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.951.000 5.284.000 5.616.000 5.949.000 6.282.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.030.000 5.284.000 5.616.000 5.949.000 6.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.030.000 5.284.000 5.616.000 5.949.000 6.282.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 709.000 352.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.909.000 2.099.000 1.891.000 1.637.000 1.385.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 2.451.000 1.891.000 1.637.000 1.385.000
Sum eiendeler 7.648.000 7.735.000 7.507.000 7.586.000 7.667.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 3.192.000 2.939.000 2.733.000 2.493.000
Sum egenkapital 4.591.000 4.318.000 4.065.000 3.859.000 3.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.826.000 3.061.000 3.297.000 3.532.000 3.768.000
Leverandørgjeld 48.000 2.000 60.000 158.000
Betalbar skatt 99.000 91.000 72.000 79.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 46.000 36.000 19.000 30.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 171.000 37.000 37.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 356.000 146.000 195.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 7.648.000 7.735.000 7.508.000 7.586.000 7.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.387.000 2.095.000 1.745.000 1.442.000 1.105.000
Likviditetsgrad 1 11.3 6.9 1 8.4 4.9
Likviditetsgrad 2 11.3 6.9 1 8.4 4.9
Soliditet 60.0 55.8 54.1 50.9 47.2
Resultatgrad 35.7 35.0 31.2 35.3 43.3
Rentedekningsgrad 11.5 7.5 5 6.4 6.6
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 5.1 4.6 5 5.9
Signatur
16.02.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex