Eigedomsselskapet AS Magne Helland
Juridisk navn:  Eigedomsselskapet AS Magne Helland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56302496
Postboks 4 Haus 47 Fax:
5299 Haus 5299 Haus
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 944650032
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.88%
Resultat  
  
51.58%
Egenkapital  
  
15.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.437.000 1.332.000 950.000 978.000 956.000
Resultat: 432.000 285.000 -886.000 -30.000 116.000
Egenkapital: 2.559.000 2.223.000 2.000.000 2.692.000 2.724.000
Regnskap for  Eigedomsselskapet AS Magne Helland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.437.000 1.332.000 950.000 978.000 956.000
Driftskostnader -889.000 -945.000 -1.849.000 -1.017.000 -848.000
Driftsresultat 548.000 386.000 -899.000 -40.000 108.000
Finansinntekter 4.000 5.000 14.000 10.000 9.000
Finanskostnader -121.000 -106.000 -1.000 0 0
Finans -117.000 -101.000 13.000 10.000 9.000
Resultat før skatt 432.000 285.000 -886.000 -30.000 116.000
Skattekostnad -95.000 -63.000 195.000 -2.000 -36.000
Årsresultat 337.000 223.000 -691.000 -32.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.610.000 6.725.000 2.479.000 1.072.000 1.175.000
Sum omløpsmidler 862.000 580.000 1.727.000 1.769.000 1.677.000
Sum eiendeler 7.472.000 7.305.000 4.206.000 2.841.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 2.459.000 2.123.000 1.900.000 2.592.000 2.624.000
Sum egenkapital 2.559.000 2.223.000 2.000.000 2.692.000 2.724.000
Sum langsiktig gjeld 4.854.000 4.943.000 2.001.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 139.000 204.000 149.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.471.000 7.305.000 4.205.000 2.841.000 2.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.437.000 1.332.000 950.000 978.000 956.000
Driftsinntekter 1.437.000 1.332.000 950.000 978.000 956.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -51.000 0 0 0
Avskrivning -20.000 -84.000 -105.000 -105.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -810.000 -1.744.000 -912.000 -743.000
Driftskostnader -889.000 -945.000 -1.849.000 -1.017.000 -848.000
Driftsresultat 548.000 386.000 -899.000 -40.000 108.000
Finansinntekter 4.000 5.000 14.000 10.000 9.000
Finanskostnader -121.000 -106.000 -1.000 0 0
Finans -117.000 -101.000 13.000 10.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 337.000 223.000 -691.000 -32.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 233.000 328.000 391.000 196.000 194.000
Fast eiendom 6.177.000 6.196.000 1.888.000 676.000 781.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.177.000 6.196.000 1.888.000 676.000 781.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 6.610.000 6.725.000 2.479.000 1.072.000 1.175.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 98.000 0 22.000 0
Andre fordringer 85.000 49.000 77.000 52.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 778.000 433.000 1.650.000 1.695.000 1.626.000
Sum omløpsmidler 862.000 580.000 1.727.000 1.769.000 1.677.000
Sum eiendeler 7.472.000 7.305.000 4.206.000 2.841.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 2.459.000 2.123.000 1.900.000 2.592.000 2.624.000
Sum egenkapital 2.559.000 2.223.000 2.000.000 2.692.000 2.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.854.000 4.943.000 2.001.000 0 0
Leverandørgjeld 9.000 72.000 188.000 126.000 66.000
Betalbar skatt 0 4.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 34.000 0 15.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 33.000 16.000 4.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 139.000 204.000 149.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.471.000 7.305.000 4.205.000 2.841.000 2.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 804.000 441.000 1.523.000 1.620.000 1.549.000
Likviditetsgrad 1 14.9 4.2 8.5 11.9 13.1
Likviditetsgrad 2 14.9 4.2 8.5 11.9 13.1
Soliditet 34.3 30.4 47.6 94.8 95.5
Resultatgrad 38.1 29.0 -94.6 -4.1 11.3
Rentedekningsgrad 4.5 3.6
Gjeldsgrad 1.9 2.3 1.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 7.4 5.4 -1.1 4.1
Signatur
03.04.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN.
Prokurister
03.04.2020
Prokura hver for seg
Helland Kjell-Asbjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex