Eigedomsmekling Sogn Og Fjordane AS
Juridisk navn:  Eigedomsmekling Sogn Og Fjordane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57829700
Postboks 33 Langebruvegen 12 Fax: 57829701
6801 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 929014642
Aksjekapital: 3.025.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 2/10/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sogn eigedomskontor as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.92%
Resultat  
  
-14.21%
Egenkapital  
  
3.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 33.466.000 29.903.000 28.955.000 30.814.000 28.927.000
Resultat: 1.999.000 2.330.000 -1.293.000 2.794.000 2.618.000
Egenkapital: 15.679.000 15.121.000 14.304.000 15.316.000 15.182.000
Regnskap for  Eigedomsmekling Sogn Og Fjordane AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 33.466.000 29.903.000 28.955.000 30.814.000 28.927.000
Driftskostnader -31.553.000 -27.730.000 -30.527.000 -28.317.000 -26.545.000
Driftsresultat 1.913.000 2.173.000 -1.573.000 2.496.000 2.381.000
Finansinntekter 86.000 157.000 280.000 299.000 239.000
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 86.000 157.000 280.000 299.000 236.000
Resultat før skatt 1.999.000 2.330.000 -1.293.000 2.794.000 2.618.000
Skattekostnad -441.000 -513.000 280.000 -660.000 -643.000
Årsresultat 1.558.000 1.817.000 -1.012.000 2.134.000 1.975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.115.000 1.661.000 1.539.000 1.064.000 1.293.000
Sum omløpsmidler 23.056.000 20.273.000 17.998.000 23.003.000 22.404.000
Sum eiendeler 25.171.000 21.934.000 19.537.000 24.067.000 23.697.000
Sum opptjent egenkapital 12.654.000 12.096.000 11.279.000 12.291.000 12.157.000
Sum egenkapital 15.679.000 15.121.000 14.304.000 15.316.000 15.182.000
Sum langsiktig gjeld 1.701.000 1.462.000 1.099.000 762.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 7.792.000 5.351.000 4.134.000 7.988.000 8.064.000
Sum gjeld og egenkapital 25.172.000 21.934.000 19.537.000 24.066.000 23.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.805.000 28.990.000 28.481.000 30.425.000 28.644.000
Andre inntekter 661.000 913.000 475.000 389.000 283.000
Driftsinntekter 33.466.000 29.903.000 28.955.000 30.814.000 28.927.000
Varekostnad -5.662.000 -5.455.000 -7.084.000 -6.194.000 -5.628.000
Lønninger -19.015.000 -16.598.000 -17.530.000 -16.962.000 -15.456.000
Avskrivning -631.000 -633.000 -528.000 -426.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.245.000 -5.044.000 -5.385.000 -4.735.000 -5.274.000
Driftskostnader -31.553.000 -27.730.000 -30.527.000 -28.317.000 -26.545.000
Driftsresultat 1.913.000 2.173.000 -1.573.000 2.496.000 2.381.000
Finansinntekter 86.000 157.000 280.000 299.000 239.000
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 86.000 157.000 280.000 299.000 236.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.558.000 1.817.000 -1.012.000 2.134.000 1.975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 318.000 305.000 453.000 173.000 89.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.797.000 1.356.000 1.086.000 891.000 1.204.000
Sum varige driftsmidler 1.797.000 1.356.000 1.086.000 891.000 1.204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.115.000 1.661.000 1.539.000 1.064.000 1.293.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 75.000 98.000 242.000 0 0
Andre fordringer 7.960.000 5.666.000 6.037.000 7.194.000 8.094.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.022.000 14.510.000 11.719.000 15.809.000 14.310.000
Sum omløpsmidler 23.056.000 20.273.000 17.998.000 23.003.000 22.404.000
Sum eiendeler 25.171.000 21.934.000 19.537.000 24.067.000 23.697.000
Sum opptjent egenkapital 12.654.000 12.096.000 11.279.000 12.291.000 12.157.000
Sum egenkapital 15.679.000 15.121.000 14.304.000 15.316.000 15.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.701.000 1.462.000 1.099.000 762.000 450.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.000
Sum langsiktig gjeld 1.701.000 1.462.000 1.099.000 762.000 450.000
Leverandørgjeld 1.696.000 407.000 482.000 512.000 518.000
Betalbar skatt 455.000 365.000 0 744.000 680.000
Skyldig offentlige avgifter 1.669.000 1.551.000 1.268.000 1.657.000 1.932.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.972.000 2.028.000 2.383.000 3.074.000 2.924.000
Sum kortsiktig gjeld 7.792.000 5.351.000 4.134.000 7.988.000 8.064.000
Sum gjeld og egenkapital 25.172.000 21.934.000 19.537.000 24.066.000 23.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.264.000 14.922.000 13.864.000 15.015.000 14.340.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.8 4.4 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 3.0 3.8 4.4 2.9 2.8
Soliditet 62.3 68.9 73.2 63.6 64.1
Resultatgrad 5.7 7.3 -5.4 8.1 8.2
Rentedekningsgrad 793.7
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.9 10.6 -6.6 11.6 11.1
Signatur
17.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex