Eigedom Vest As
Juridisk navn:  Eigedom Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Per-Sindre Årvik Abelråsa 7 c/o Per-Sindre Årvik Abelråsa 7 Fax:
6763 Hornindal 6763 Hornindal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 922800375
Aksjekapital: 1.320.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Nord-vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.89%
Egenkapital  
  
-69.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 94.000 0 0
Resultat: -128.000 -180.000 -8.000
Egenkapital: -66.000 -39.000 142.000
Regnskap for  Eigedom Vest As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 94.000 0
Driftskostnader -109.000 -31.000 -8.000
Driftsresultat -16.000 -30.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -112.000 -150.000 0
Finans -112.000 -150.000 0
Resultat før skatt -128.000 -180.000 -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -128.000 -180.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 168.000 0
Sum omløpsmidler 22.000 94.000 142.000
Sum eiendeler 436.000 262.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -189.000 -8.000
Sum egenkapital -66.000 -39.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 198.000 0
Sum kortsiktig gjeld 303.000 301.000 0
Sum gjeld og egenkapital 435.000 262.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 94.000 0
Driftsinntekter 94.000 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -89.000 -6.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -20.000 -25.000 -8.000
Driftskostnader -109.000 -31.000 -8.000
Driftsresultat -16.000 -30.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -112.000 -150.000 0
Finans -112.000 -150.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -128.000 -180.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 414.000 168.000 0
Sum varige driftsmidler 414.000 168.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 414.000 168.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 8.000 43.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000 51.000 142.000
Sum omløpsmidler 22.000 94.000 142.000
Sum eiendeler 436.000 262.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -189.000 -8.000
Sum egenkapital -66.000 -39.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 198.000 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 301.000 0
Sum kortsiktig gjeld 303.000 301.000 0
Sum gjeld og egenkapital 435.000 262.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -281.000 -207.000 142.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0
Soliditet -15.2 -14.9 1
Resultatgrad -17.0
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2
Gjeldsgrad -7.6 -7.7 0
Total kapitalrentabilitet -3.7 -11.5 -5.6
Signatur
10.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex